Adminisztratív hiba a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 2004. júliusi számában

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a 2004. évi július 28-án megjelent Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 109. évfolyam 7. számának M527-M567 oldalain az „Adatközlés védjegybejelentésekről” című rovatban - adminisztratív hiba folytán - olyan védjegybejelentések adatközlésére is sor került, amelyeket 2004. május 1-jét követően tettek meg.

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink és a jogkereső közönség figyelmét arra, hogy a téves adatközléssel érintett, 2004. május 1-jét követően tett védjegybejelentések ügyében a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 61/B. §-ának (1) bekezdése szerinti felszólalási határidő csak a védjegybejelentéseknek a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben történő meghirdetésével kezdődik majd meg.

Az adminisztratív hiba okozta esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük.

2004/07/30