Magyar Formatervezési Díj díjának pályázati felhívása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Szabadalmi Hivatal Magyar Formatervezési Tanács Irodája nyílt pályázatot ír ki az idén alapításának negyedszázados jubileumát ünneplő Magyar Formatervezési Díj pályázat háromdimenziós díjának tervezésére.

A Magyar Formatervezési Díj - korábban Ipari Formatervezési Nívódíj - alapeszméje az új és példaértékű magyar termékek bemutatása, valamint a kimagasló alkotásokat létrehozó alkotók - tervezőművészek és gyártók - munkájának pályázat útján való elismerése. A díj nemcsak nevében, de tartalmában is megújult, az elmúlt évek reformtörekvéseinek eredményeképp a korábbi termék kategória mellett, vizuális kommunikáció, terv és diákmunka kategóriában is lehet pályázni. A reformtörekvések jegyében az oklevél és pénzjutalom mellett az elismerés rangját emelendő díj kerül átadásra.

A díj elkészítésére vonatkozó pályázat célja, egy olyan eredeti, kompetenciát, minőséget sugalló tárgy létrehozása, mely utal a pályázati rendszer céljaira és a Magyar Formatervezési Díj alapeszméjére. A díj termék, vizuális kommunikáció, terv, diákmunka kategóriában a kiemelkedő alkotások elismeréseként kerül átadásra.

TARTALMI KÖVETELMÉNYEK

Tervezési alapelvek:

 • A pályázat hivatalos neve: „Magyar Formatervezési Díj”
 • a díj anyaga és technikája tetszőlegesen választható
 • a díj több éven át tartó felhasználhatósága (a periodicitás jelölése tetszőleges)
 • méretben és súlyban korlátozott: kézbe vehető háromdimenziós tárgy
 • letisztult forma, ötletesség
 • a Magyar Formatervezési Díj pályázat alapeszméjének való megfelelés
 • a Magyar Formatervezési Díj arculatának szellemiségéhez való illeszkedés, önálló ötletes tárgy elkészítése, nem a logo háromdimenziós kivitelezése, (az arculat néhány elemét a melléklet tartalmazza, a 2003. évi katalógus Irodánkban átvehető, illetve letölthető a Magyar Szabadalmi Hivatal honlapjáról)
 • az elkészítés összköltsége nem haladhatja meg a bruttó 100 eFt./db. árat, melynek (ha szükséges) a tárgy díszcsomagolásának árát is tartalmaznia kell. A kivitelezés gazdaságossága is értékelési szempont.

ALAKI KÖVETELMÉNYEK

A pályázati anyagnak tartalmazni a kell:

 • 1:1 léptékű makett - szabadon választott anyagból
 • részletes műleírás, szükség szerint képi ábrázolás
 • költségkalkuláció (kis- és nagyszéria esetén)

Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.

BEADÁSI HATÁRIDŐ

A pályázatot egy példányban kell eljuttatni a Magyar Szabadalmi Hivatal Magyar Formatervezési Tanács Irodájához, „Díj pályázat„ jelöléssel ellátva, postai úton
2004. június 21-i beérkezéssel a következő címre:

Magyar Szabadalmi Hivatal
Magyar Formatervezési Tanács Irodája
1370 Budapest 5, Pf.: 552

vagy személyesen: 2004. június 21-22-én 9.00-16.00 óra között:

Magyar Szabadalmi Hivatal
Magyar Formatervezési Tanács Irodája
1054 Budapest, Zoltán u. 10.

További információ:

Majcher Barbara, telefon: (1) 474 5587, e-mail: majcher [169] hpo [961] hu

KONZULTÁCIÓ

Minden pályázónak lehetősége nyílik - előzetes időpont egyeztetés mellett - egyszeri konzultációra a pályázat részleteivel és egyéb felmerülő kérdésekkel kapcsolatban.

ÉRTÉKELÉS

A beérkezett pályázatokat 2004. június 24-én szakmai zsűri értékeli, döntésükről a pályázókat írásban értesítjük.

A Magyar Formatervezési Tanács fenntartja magának a jogot, hogy - megfelelő pályamű hiányában - a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa.

DÍJAZÁS

A nyertes pályamunka készítője bruttó 500 eFt. díjban részesül, mely magába foglalja az elkészített tárgy teljes körű felhasználásának jogát. További két kiemelkedő pályázó 100-100 eFt. díjban részesül, mely a zsűri döntését követően kerül folyósításra a pályaműhöz csatolt adatlap alapján.

A nyertes pályamunka készítője vállalja, a tárgyak legyártatását és szállítását a költségkalkulációban megjelölt darabáron. A tárgyak a 2004. október 18-án, a Magyar Formatervezési Díj 2004 pályázat ünnepélyes eredményhirdetésén kerülnek átadásra.

A Magyar Formatervezési Tanács területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamra, azaz a mű teljes védelmi idejére, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez a pályázótól a mű tetszőleges példányban, tetszőleges alkalommal történő többszörözésére. A többszörözés joga magában foglalja a mű képfelvételen, analóg vagy digitális hordozón, továbbá számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra való rögzítésének, illetve másolásának jogát.

Budapest, 2004. május 10.

2004/05/14