A szellemi tulajdon világnapja

2004. április 26.


Az ENSZ genfi székhelyű Szellemi Tulajdon Világszervezete 2000. évi közgyűlésén döntött arról, hogy április 26-át a világ társadalmi fejlődéséhez és haladásához meghatározó módon hozzájáruló műszaki alkotók és művészek munkásságának és eredményei védelmének szentelt világnappá nyilvánítja, amely tisztelgés az emberi tudás és képzelőerő, a kreativitás előtt.

Az elmúlt három esztendőben a világ iparjogvédelmi és szerzői jogi hatóságai - csakúgy, mint a Magyar Szabadalmi Hivatal - változatos programokkal, rendezvényekkel, akciókkal és kezdeményezésekkel valósították meg a közösen vállalt célkitűzést: az alkotóerő reflektorfénybe állítását, a szellemi tulajdon oltalma népszerűsítését és fáradságos művelésének társadalmi figyelemmel való elismerését. Az MSZH kezdetektől fogva célul tűzte ki az ars és a techné összekapcsolását a magyar művészeti és technológiai kultúra örökségének ápolásában, közvetítésében és védelmében jeleskedő intézmények előtti tisztelgéssel - az ugyancsak 2000-ben alapított Millenniumi Díjával.

A Magyar Szabadalmi Hivatal a hazánkat ezer szállal a nagyvilághoz kötő kulturális örökségben és jelen idejű nyugtalan alkotófolyamatban kiemelt felelősséggel bír: védelmi és ösztönzési funkcióival egyik letéteményese a hazai szellemi közbiztonságnak, toronyőr a tudomány- és technológiapolitikában, illetve biztonságos tájékozódást segítő világítótorony az akadémiai, felsőoktatási és ipari kutatók, kis- és középvállalkozó fejlesztők számára. Védjegyhatósági mivoltában és designoltalmi eszközeivel a kereskedelmi versenyben való helytállást támogatja. Összességében hazánk gazdasági és kulturális európai integrációjának egyik meghatározó „innovációs közműve”.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

A világnap budapesti ünnepségén, április 26-án, hétfőn este, a Thália színházban kerül sor a 2004. évi Millenniumi Díjak átadására. A díjat a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke alapította a magyar millennium évében a szellemi tulajdon védelmében fontos szerepet játszó intézmények elismerésére. A Millenniumi Díj Pataki Mátyás és Weichinger Miklós alkotása.

A díjakat átadja: Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke.  

 

Millenniumi Díj elismerésben részesül:

 

 

A Budapest Music Center, amely a jelenkor hazai zenei értékeinek együttes és összehangolt felmutatását állította tevékenysége központjába és aktívan részt vállal a magyar zenei kultúra világban elfoglalt méltó helyének kialakításában.

 

Az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete, az ország legeredményesebb informatikai kutatóintézete, amely az ezredfordulóra világszínvonalú hozzáadott szellemi értéket hozva létre, megalapozta az intézet hazai és nemzetközi elismertségét.

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem szellemi műhelyében a hallgatók tehetségére, alkotó képességére, művészi egyéniségére építve képez a drámai művészetek és intézményeik számára művelt, megalapozott szaktudású művészeket, művészeti szakembereket.

 

A Vince Kiadó, amely széles spektrumon, magas színvonalú könyvsorozatokkal tárja elénk az emberiség szellemi tulajdonát: örökségét és friss tudományos eredményeit a könyvszakma legnemesebb hagyományait ápoló, szellemi kincsünk értékőrző és teremtő műhelyeként.

2004/04/23