Átadták a 2004. évi JEDLIK ÁNYOS-DÍJAKAT

A Jedlik Ányos-díjat  a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének kezdeményezésére az ipari és kereskedelmi miniszter alapította 1996-ban, a magyar szabadalmi rendszer centenáriumának évében, a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásság elismerésére. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Ebben az évben sor került honoris causa Jedlik Ányos-díjak átadására is a jelen és jövő sikereinek oltalmazásában és ösztönzésében meghatározó szerepet játszó személyiségek részére.

 

A díjakat dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke adta át az intézmény konferenciatermében, a nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó ünnepség keretében, március 11-én.

 

Ebben az évben Jedlik Ányos-díjat vehetett át:

 

Dr. Barkóczy József,  okl. vegyészmérnök, a kémiai tudomány kandidátusa, az EGIS Gyógyszergyár Rt. főosztályvezető-helyettese, ötvenet meghaladó, szabadalommal védett találmány feltalálója, illetve társfeltalálója. Munkássága során az új vegyületek kutatásában, ismert vegyületek új polimorf módosulatainak kidolgozásában és a technológiák fejlesztésében kiemelkedő sikereket ért el.

 

Jalsovszky Györgyné dr., okl. vegyész, ügyvéd, szabadalmi ügyvivőként széles szakmai területen, a kémia, a farmakológia, a gyógyszergyártás és a mikrobiológia témáiban képviseli magas színvonalon a feltalálók, szabadalmasok érdekeit, mind a jogszerzés, mind a jogérvényesítés során, a folyamatos jogszabályi változások közepette segíti a jogalkalmazás megújulását.

 

Pollhamer Ernőné dr., agrármérnök, a mezőgazdasági tudomány doktora, az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének kutatója, a gabonafélék, elsősorban a búza nemesítésével, minőségének javításával, sütőipari feldolgozásával kapcsolatos tudományos tevékenysége, a korszerű táplálkozással kapcsolatos munkássága jelentős. Találmányaira eddig csaknem húsz szabadalmat kapott.

 

Sümeghy Pálné dr., jogász, ügyvéd-jogtanácsos, a Magyar Szabadalmi Hivatal iparjogvédelmi szakmai főtanácsadója, az elmúlt másfél évtizedben meghatározó súllyal vett részt az iparjogvédelmi kodifikációban, jogfejlődésünk európai pályára állításában. Elismert közreműködője az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezetében folyó sokoldalú együttműködésnek

 

 

 

Dr. Zoltán István, villamosmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense, szabadalmi ügyvivő, precíziós áram-, feszültség- és impedanciaméréssel, önkalibráló, önkorrigáló mérőműszerekkel, mesterséges impedanciák megvalósítási lehetőségeivel foglalkozik. A kutatás-fejlesztés, gyártás és marketing területekre egyaránt nagy hangsúlyt helyez. Mintegy tíz szabadalom illetve szabadalmi bejelentés fűződik nevéhez.

 

 

Honoris causa Jedlik Ányos-díj elismerésben részesült:

 

 

 

DR. KROÓ NORBERT, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, kiemelkedő tudományos kutatói, tudományszervezői munkásságáért, feltalálói tevékenységéért, aki egyaránt kiemelkedően járult hozzá a tudomány fejlődéséhez valamint ahhoz, hogy Magyarország a tudomány- és technológiapolitikában az életünket átszövő tevékenységek közül elsőként vívott ki magának európai megbecsülést és elfogadottságot.

 

DR. BOGSCH ÁRPÁD,  az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezetének ny. főigazgatója (2004. február 24-én, a genfi magyar külképviseleten vette át a díjat.)

 

2004/03/11