"Gondolkozzunk, ha már vagyunk" - Szkeptikusok a Műegyetemen

Február 28-án a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem zsúfolásig megtelt fizika előadójában rendezték meg a szkeptikusok konferenciáját. A tanácskozáson részt vevő szakemberek érdekfeszítő előadásokkal járták körül a korunkban mindent elárasztó áltudományok és az ellenük való küzdelem egész tematikáját.

Különösen érdekes volt, amikor Orosz László a BME docense rámutatott, több olyan elmélet hibájára, amikor már a publikált képletek is számítási hibákat tartalmaznak, így az azok alapján végzett mérések sem szolgálhatnak az energia-megmaradás tételének cáfolatául.

Hraskó Péter egyetemi tanár előadásából megtudhattuk, hogy a sokat emlegetett vákuumenergia ugyan létezik, de nem készíthető olyan szerkezet, mely a vákuumból nyereséggel energiát termel.

Magyar Tamás, a Magyar Szabadalmi Hivatal Gépészeti Osztályának vezetője bemutatta azt a folyamatot, melynek során a Hivatal munkatársai elbírálják a bejelentéseket, s felhívta a figyelmet arra, hogy egy elnyert szabadalom nem feltétlenül bizonyíték egy megoldás „jóságára”, hasznosságára, de még a működőképességére sem, legföljebb azt tanúsítja, hogy a működés nem áll ellentétben a fizika alapvető törvényeivel.

A konferencia befejezéseként Vágó István és a szervező Härtlein Károly beszélgetett a média szerepéről és felelősségéről, a tudomány és áltudomány elkülönítésének fontosságáról.

A konferencia honlapján megtekinthető a program és meghallgatható néhány előadás is, itt: http://jedlik.phy.bme.hu/szkeptikus/

2004/03/05