Garibaldi Klub - 2004. március 9 - Gyulai József akadémikus: Mit várhat a társadalom a nanotechnlógiától?

Helyszín: A Magyar Szabadalmi Hivatal konferenciaterme

Budapest, V. kerület Garibaldi utca 2.

A Garibaldi Klub az elmúlt év őszén azzal a céllal kelt életre, hogy egy-egy Thomas Mann-i „szép beszélgetés” keretei között teremtődjön lehetőség társadalmi kihívások és összefüggések termékeny megvitatására. Égető szükség van efféle szellemi párbeszédnek, kötetlen véleménycserélő alkalomnak, amikor egy-egy jelenség, vagy szakmapolitikai váltás behatóbb tapasztalati elemzésére és tudományos értelmezésére, mélyebb megismerésére nyílik alkalom.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Az elmúlt őszön rendezett sorozat kedvező fogadtatásra talált mind a meghívott vendégek, mind a felkért vitaindító előadók körében. A Garibaldi Klub első félévi látogatóinak, gazdasági, szellemi és közéletünk érdeklődő felelőseinek, a hazai tudomány- és technológia-politika jeleseinek, a szellemi tulajdonvédelemért felelős iparjogvédelmi és szerzői jogi szakembereknek, a tudományos sajtó képviselőinek érdeklődő és véleményformáló részvétele jelezte a kezdeményezés sikerét.

 

Az új esztendőben friss lendülettel, közérdeklődésre számot tartó témákkal négy előadást terveznek a szervezők az első „szemeszterben”, ismét csak jeles előadók, szakmájuk mértékadó személyiségeinek részvételével, akiknek társaságában a kiválasztott kérdések alkotó megvitatására kerülhet sor.

 

A következő összejövetelek előadói és témái:

 

Március 9-én este fél 6-kor:

Gyulai József akadémkus: Mi lelkesít az anyagok anulmányozásának világában - mit várhat a társadalom a nanotechnológiától?

 

Május 4-én este fél 6-kor

Bárdossy György akadémikus: Mi legyen a sorsa a sugárzó hulladékknak?

 

A klub házigazdája Dr. Bendzsel Miklós elnök, a programok moderátora dr. Szentgyörgyi Zsuzsa villamosmérnök, a Magyar Mérnökakadémia és a Tudományos Újságírók Klubjának tagja. 

2004/03/08