Feltaláló

Feltaláló
fogalom a szabadalmi jog területéről

Egy találmány feltalálója az a természetes személy, aki a találmányt megalkotta, azaz felismerte és megfogalmazta a találmányi megoldás alapgondolatát, és kidolgozta a találmányi megoldást. Több feltaláló esetén feltalálói részarányukat a találmány megalkotásában kifejtett tevékenységük mértéke határozza meg. A szabadalmi törvény értelmében azt kell feltalálónak tekinteni, aki az elismert bejelentési napon benyújtott bejelentésben feltalálóként szerepel. A feltaláló személyében vagy a feltalálói részarányban ehhez képest változás csak jogerős bírósági ítélet alapján vehető tudomásul.