Európai uniós védjegy

Európai uniós védjegy

Az európai uniós védjegyről szóló 40/94. EU Tanácsi rendelet lehetővé teszi a Közösség egész területére kiterjedő védjegyoltalom megszerzését. A rendelet alapján a bejelentő egy eljárás keretében védjegyoltalmat szerezhet a megjelölésre, amely egységesen kiterjed a közösség tagállamai, azaz az egységes belső piac területére.

Védjegy lehet bármely grafiakilag ábrázolható megjelölés - beleértve a személyneveket, ábrákat, betűket, számokat,a termék formáját vagy kiszerelését - amennyiben a megjelölés alkalmas arra, hogy valamely cég termékét vagy szolgáltatását más cégek áruitól vagy szolgáltatásitól megkülönböztesse.

Európai uniós védjegybejelentést 1996. április elsejétől lehet tenni