Elsőbbség (Uniós elsőbbség)

Elsőbbség (Uniós elsőbbség)

A Párizsi Uniós Egyezmény (1883) érdemi rendelkezéseinek egyike az un. Uniós elsőbbség biztosítására irányul. Az uniós elsőbbség lényege, hogy azt, aki találmányt, használati mintát, ipari mintát, védjegyet az Unió egyik országában oltalom szerzése céljából bejelent, valamint az ilyen bejelentő jogutódját, meghatározott határidon belül elsőbbségi jog illeti meg arra, hogy bejelentését az Unióhoz tartozó többi országban megtegye. Ez az elsőbbségi jog azt jelenti, hogy e későbbi bejelentések elsőbbségi napjának az első, avagy alapbejelentés megtételének napját tekintik.

Az elsőbbség igénylésére megszabott határidő szabadalmaknál és használati mintáknál 12 hónap, ipari mintáknál valamint védjegyeknél 6 hónap.

Az Egyezménynek jelenleg 173 ország a tagja, köztük Magyarország is.