Elsőbbség

Elsőbbség
fogalom a szabadalmi jog területéről

A bejelentés napjával megegyező vagy azt megelőző időpont, amelynek a szabadalmi igénnyel kapcsolatban, a találmány újdonságának és a feltalálói tevékenység meglétének megítélésénél, továbbá a bejelentés közzétételének időpontja szempontjából van jelentősége. Az elsőbbség napja általában a szabadalmi bejelentés napja, ez az ún. bejelentési elsőbbség. A Párizsi Uniós Egyezmény által meghatározott esetben az elsőbbség időpontja a 12 hónapnál nem régebben tett külföldi bejelentés bejelentési napja (uniós elsőbbség). A bejelentő azonos tárgykörű, folyamatban lévő korábbi bejelentésének 12 hónapnál nem korábbi bejelentési napja határozza meg az elsőbbség időpontját, amennyiben a korábbi bejelentéssel kapcsolatban más elsőbbséget nem érvényesítettek (belső elsőbbség).