Biológiai anyag letétbe helyezése

Biológiai anyag letétbe helyezése
(1995. XXXIII. törvény 63. paragrafus

Napjainkban egyre több új biológiai anyagot hoznaklétre és alkalmazzák például a gyógyszeriparban.A jogvédelem ezen a területen is lehetséges. A szabadalomengedélyezésének egyik követelménye atalálmány nyilvánosságra hozatala. Szokásosesetben a találmány feltárása leírásrévén történik. Biológiai anyagon, vagybiológiai anyag alkalmazásán alapuló találmányokesetében az írásbeli közlés önmagábangyakran nem elegendő a talámány feltáráshoz.A biológiai anyag erre szakosodott intézményben történőletétbe helyezésével oldható meg az ilyen szabadalommegfelelő feltárása.

A mikroorganizmusok (biológiai anyagok) szabadalmi eljáráscéljából történő letétbehelyezésének nemzetközi elismerésére létrehozottBudapesti Szerződés (1977) lehetővé teszi,hogy egyetlen letétbe helyezéssel biztosított legyen a hozzáférhetőség.A Szerződés szerint bármelyik nemzetközi letéteményesszervnél (2003. február 17-én 34 ilyen intézményműködött) történt letétbe helyezésmegfelelő a szabadalmi eljárás céljaira.

A Szerződésnek jelenleg 66 állam a részese, köztük Magyarország. 

A biológiai anyag letétbe helyezésével éshozzáférhetőségével kapcsolatos szabályokataz Szt. 63. §-a tartalmazza.
- A biológiai anyagot legkésőbb a szabadalmi bejelentésnapján letétbe kell helyezni.
- A letétbe helyezésről szóló elismervényta legkorábbi elsőbbség napjától számítotttizenhat hónap elteltéig lehet benyújtani.
- Részletes szabályokat tartalmaz a törvényarra nézve, hogy a letétbe helyezett biológiai anyagotminta kiadásával kinek és mikor lehet hozzáférhetővétenni, a kiadott minta milyen célokra használhatófel.