Adventi kalendárium 2020

 

December 24.

 

„Jelen találmány szerint a forgathatóan fölállított karácsonyfa hajtására oly készülék alkalmaztatik, mely már számos háztartásban jelen van és mely a karácsonyfa hajtására való alkalmazása folytán egyáltalán nem vonatik el tulajdonképpeni rendeltetésétől. Ez a készülék egy grammofónszerű beszélőgépből áll.”

(61671, Forgatható karácsonyfatalp)

 

December 23.

 

129 éve, 1891-ben született Bródy Imre magyar fizikus, kémikus, feltaláló, a modern kriptongázas villanylámpa kifejlesztője. A Tungsram Krypton megjelölés 1938 és 1998 között állt védjegyoltalom alatt.

 

December 22.

 

125 éve, 1895-ben Wilhelm Röntgen elkészítette az első röntgenképet. Röntgen nem volt hajlandó szabadalmaztatni a röntgensugarak felfedezését, mivel azt akarta, hogy a társadalom egésze profitáljon a jelenség gyakorlati alkalmazásából.

 

December 21.

 

„A találmány új, olcsó és igen célszerű, egyetlen gumilapból álló gumijáték, amelyet keskeny és mély osztóbarázdák több egymáshoz, illeszkedő alakra, pl. ember, állat, hangszer, stb. tagolnak. Az osztó-barázdák mentén a gumilap célszerűen egészen vékony, úgyhogy könnyen feldarabolható akár kézzel is, de még inkább késsel.”

(114528, Gumijáték)

 

December 20.

 

„Az eddig forgalomban levő karácsonyfagyertyatartók hátránya az, hogy még kézügyesség és türelem mellett sem sikerül mindig a gyertyát oly egyenes állásban az ágra erősíteni, amint ez esztétikailag kívánatos és a nagyobb tűzbiztonság, valamint a karácsonyfa aljának viaszcsöppektől való megóvása szempontjából szükséges volna.

Ezzel szemben a találmány szerinti karácsonyfagyertyatartó még ferdén álló ágakon is mindig csak függőleges helyzetben állapodhatik meg, mely helyzetet akkor is megtartja, amikor a karácsonyfa megszáradásával az ágak már erősen lefelé hajlanak.”

(106974, Mindig függőlegesen álló karácsonyfagyertyatartó)

 

December 19.

 

83 éve született Marék Veronika József Attila-díjas író, grafikus, a Kippkopp, Boribon és Annipani karakterek megalkotója.

 

December 18.

 

177 éve, 1843-ban született Stühmer Frigyes magyar cukorka- és csokoládégyáros, Tibi „nagypapája”.

(231719 lajstromszámú ábrás védjegy)

 

December 17.

 

125 éve hunyt el Irinyi János, a zajtalan és robbanásmentes gyufa feltalálója.

 

December 16.

 

„A találmány olyan összerakó játék, melyből különféle betűk és ábrák rakhatók össze, úgy a betűk, mint az ábrák összerakása rajzok után vagy anélkül végezhető és így az összerakó játék használata a játszó gyermek elképzelő és emlékezőtehetségét, valamint ügyességét növeli.”

(110913, Összerakójáték)

 

December 15.

 

 

54 éve, 1966-ban hunyt el Walt Disney Oscar-díjas amerikai rajzfilmrendező, producer, több tucat mesefigura megalkotója.

 

December 14.

 

„A találmány célja oly társasjáték létesítése, mely (kisebb vagy nagyobb méretekben előállítva) akár lakásokban, akár nyilvános helyeken, pl. népmulattató parkokban, ligetekben vagy kaszinókban akként használható, hogy egyrészt a kézügyesség, másrészt ettől független, többé-kevésbé szerencsés, változatos esélyek, illetve a kettő kombinációi érvényesüljenek és így az eddigieknél — mind a játék menete, mind a nyeremények tekintetében — sokkal változatosabb, érdek-feszítőbb játék váljék lehetővé.”

(104673, Golyódobásos mechanikai társasjáték)

 

December 13.

 

125401, Rögzítő-, illetve hordozószerv gyertyatartók, különösen karácsonyfagyertyatartók, vagy karácsonyfadísztárgyak számára és készülék e szerv előállítására.

 

December 12.

 

„A találmány a karácsonyfa csúcsára feltűzhető talpas csőállványból áll, melynek talpára gyertya tartására szolgáló befogófejek, felső végére pedig tartócsúcs van erősítve és utóbbin a vízszintes síkból kihajlított szárnyfelületekkel ellátott és a gyertyalánggal létesített légáramlat által forgásban tartott szárnyas kerék van ágyazva, melynek szárnyaira tetszés szerinti díszítő alakzatok, csillogó testek, csengők, vagy hasonlók vannak felfüggesztve.”

(140237, Gyertyatartóval egyesített forgójáték karácsonyfa díszítéséhez)

 

December 11.

 

100 éve szabadalmaztatta Tihanyi Kálmán, a nagyfelbontású televíziórendszer feltalálója a mágneses gyermekjátékot.

„A találmány tárgyát oly gyermekjátékok képezik, melyeknél egy alaplapon lévő tetszés szerinti anyagból készült színezett játékalakok az alaplapon keresztül ható mágnes segítségével mozgathatók, így készíthető megfelelően díszletezett színpad különféle mesebeli és történeti alakokkal, football játék, lóverseny (vagy úszó, futó verseny stb.) és még sokféle játék, melyeknél az alaplapon lévő játékalakok vagy tárgyak az alaplap alatt kézzel szabadon vezetett acélmágnes segítségével mozgattatnak.” 

(80158, Mágneses gyermekjáték)

 

December 10.

 

„Jelen találmány tárgya közönséges, vagy motoros kerékpárra szerelhető szánkó, mely lehetővé teszi, hogy a kerékpárt csekély átalakítással és igen gyorsan havon és jégen való haladásra lehet fölhasználni, mimellett ezzel a kerékpárszánkóval esetleg utas vagy podgyász is szállítható.”

(73513, Kerékpár szánkó)

 

December 9.

 

A labdarúgás világnapja

„A találmány célja oly műszaki eszközöket találni, melyek az igen változatos labdarugójátékot kicsinyben utánzó társasjátékot tesznek lehetővé.”

(81192, Játékszer a labdarugó játékot kicsinyben utánzó társasjátékhoz)

 

December 8.

 

„A bejelentés tárgya két teljesen egyforma, körvonalaiban ugró ló vagy egyéb hátas állatalakú, két részre osztott és sarokvasalás által egymásba járó, összecsapolt deszkalapból vagy a szerkezeti vázra megfelelően ráerősített papírmaséból, esetleg préselt bádoglemez vagy faszobrászatilag fából kifaragott idomokból készül, alsó részén hintatalpra kiképezve.”

(97418, Hintálva lépő állatalakú gyermekjáték)

 

December 7.

 

48 éve készítette 28 ezer km magasságból az Apollo 17 legénysége „A kék üveggolyó” című képet.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/The_Earth_seen_from_...

 

December 6.

 

Mikulás expressz® – A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány szóösszetétel védjegye (227013)

 

December 5.

 

"Jelen találmány tárgya oly kormányoz-ható motoros szánkó ill. szánautomobil vagy szánomnibusz, melynél a szán tovahaladását tetszőleges elektromos vagy robbanó motor által működtetett egy vagy több la-pátkerék idézi elő, mely ill. melyek forgás közben a talajba, ill. a talajon lévő hó-vagy jégrétegbe kapaszkodva oly erőt jut-tatnak érvényre, mely a szán előrehaladását eredményezi.”

(53269, Kormányozható motoros szánkó ill. szán-automobil vagy szánomnibusz)

 

December 4.

 

Búgócsiga2

„A legtöbb gyermekjáték hamar megszokottá válik. Ezen igyekszik javítani a találmány oly módon, hogy azt eddigi pörgő és hangadó tulajdonsága mellett fény és színhatást eredményező szerkezetekkel egészíti ki. A forgó mozgást elektromosság fejlesztésére és ennek eredményeképpen hangváltásra, színváltásra, világításra, színkeverésre használjuk fel.”

(144157, Pörgető játékszer) 

 

December 3.

 

„A találmány olyan gyermekjáték, mely gomb nyomására, tetszés szerinti anyagból, pl. fából, fémből vagy műanyagból való, állati vagy egyéb alakzatoknál a test egyes tagjainak egyidejű, különböző irányú, groteszk mozgatását teszi lehetővé, ami a gyermekeknek szórakozást és élvezetet nyújt.”

(137453, Gyermekjáték)

 

December 2.

 

„A jelen találmány lényege az, hogy a sütemény, cukorka vagy más hasonló árú zárt edényben és ezen fölül minden darab külön-külön egy-egy ugyancsak elzárt rekeszben tálaltatik a közönség elé. A zárt edénynek, valamint az egyes rekeszeknek oldalfalai célszerűen átlátszó vagy áttetsző anyagból pld. üvegből készíthetők. Ha a fogyasztó már most a kívülről való megtekintés után egy darabot kiválasztott, egyszerű kézmozdulat, ill. egy emeltyűnek elállítása által elérheti azt, hogy a kérdéses darab részére hozzáférhetővé váljék.”

(44583 Készülék süteménynek és más darabárúnak szolgáltatására, Légrády Ottó nyomdatulajdonos)

 

December 1.

 

„Jelen találmány tárgyát egy kerekes korcsolya képezi, mely bármely úton használható.”

(19189, Kerekes korcsolya)