Önkéntes műnyilvántartás

A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. A szerzői jogi vitás kérdések rendezése - mint a szerzői jogi védelem fennállása, a szerzői jogok megsértése, illetve a szerzőség kérdése - bírósági útra tartozik.

Mivel a szerzői jogi védelem nem regisztrált jog, jogvita esetén a bíróság előtt kell a művel kapcsolatos minden tényt és körülményt bizonyítani. Ebben lehet a szerző segítségére, ha a művet a létrejöttét követően önkéntes műnyilvántartásba vetette az SZTNH-nál.

A mű önkéntes műnyilvántartásba vétele semmiféle, a szellemi alkotáshoz fűződő jogot nem keletkeztet, "csupán" bizonyítási eszközként szolgál annak igazolására, hogy az alkotás a tanúsítvány kiállításának napján a tanúsítványhoz hozzáfűzött műpéldány szerinti formában létezett, illetőleg, hogy azt a szerző a magáénak elismerte.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2018. január 1-től gazdálkodó szervezet, az ügyfél jogi képviselője és közjogi jogalany az önkéntes műnyilvántartás iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. Ha a műről nem állítható elő elektronikus műpéldány, vagy az elektronikus műpéldány és a kérelem együttes mérete meghaladja a 300 MB-ot, papíralapú ügyintézésre kell áttérni.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban további információ itt érhető el.

Az önkéntes műnyilvántartásba vétel személyes ügyintézés esetén az  Ügyfélszolgálaton  történik.

Önkéntes műnyilvántartásba vétel iránti kérelmet személyesen naponta legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt 1 órával tudunk fogadni az eljárás időigénye miatt. Háromnál több mű önkéntes műnyilvántartásba vételét előzetes időpont-egyeztetést követően tudjuk vállalni.

 

A műnyilvántartás részletes szabályai
Általános tudnivalók
A mű önkéntes műnyilvántartásba vételének kellékei
Formanyomtatványok
Szerzői jogi alapfogalmak