Panaszok és bejelentések

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (a továbbiakban: SZTNH) panasz, közérdekű bejelentés, integritási bejelentés és visszaélés bejelentés is benyújtható. Az SZTNH a hozzá beérkező megkereséseket, bejelentéseket minden esetben tartalmuk szerint bírálja el, és a jogszabályoknak megfelelően válaszolja meg.

Jelen tájékoztató a panaszok és az egyes bejelentések főbb szabályait mutatja be, de nem tér ki az egyes szellemi tulajdonvédelmi (iparjogvédelmi, illetve szerzői jogi) konkrét eljárások keretében elbírálásra kerülő, benyújtott ügyféli kérelmekre és beadványokra.

 

Közérdekű bejelentések és panaszok»

Integritási bejelentés»

Visszaélés-bejelentés»