Űrlapok, díjak

2024. január 1-jétől 15 százalékkal csökken az elektronikus úton történő benyújtás díja az alábbi esetekben:

 • szabadalmi bejelentés és kutatás;
 • európai szabadalmakra vonatkozó igénypont-közzététel valamint fordításmeghirdetés (Az elektronikus bejelentési díjkedvezmény csak azon európai szabadalmi bejelentések igénypont-közzétételi, valamint azon európai szabadalmak fordításmeghirdetési díjaira alkalmazható, amelyeknek 2024. január 1-je utáni (EPO-nál) a bejelentési napja);
 • nemzetközi szabadalmi bejelentések esetében az SZTNH megjelölt vagy kiválasztott hivatalként történő eljárása esetén a nemzeti bejelentés;
 • kiegészítő oltalmi tanúsítvány megadására irányuló bejelentés és a kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának meghosszabbítása;
 • növényfajta-oltalmi bejelentés;
 • használatiminta-oltalmi bejelentés;
 • formatervezési-mintaoltalmi bejelentés;
 • védjegybejelentés;
 • földrajzi árujelző bejelentés, valamint a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés.

 

A kedvezmények akkor illetik meg a feltalálót, a nemesítőt, illetve a szerzőt, ha a bejelentéssel kapcsolatban nem igényelték valamely külföldi bejelentés elsőbbségét, vagy ha az oltalom olyan bejelentésen alapul, amellyel kapcsolatban nem igényelték valamely külföldi bejelentés elsőbbségét.


Az SZTNH a Neumann János Program végrehajtása keretében bevezetett díjkedvezményekre vonatkozó Szt. módosítás kapcsán felülvizsgálta jogalkalmazási gyakorlatát és arra a megállapításra jutott, hogy az Szt. 115/O. § (4) bekezdésében szereplő „külföldi bejelentés elsőbbsége” fogalmát úgy kell értelmezni, hogy abba beletartozik az az eset is, amikor a szabadalmi bejelentéssel kapcsolatban nemzetközi szervezethez közvetlenül benyújtott bejelentés (PCT bejelentés, illetve európai szabadalmi bejelentés) elsőbbségét igényelték. Fenti értelmezést a 2024. június 1-ét követően benyújtott szabadalmi bejelentések, illetve esedékessé váló fenntartási díjak esetében alkalmazza a Hivatal.

 

A díjakat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000–01731842–00000000 számú előirányzat felhasználási keretszámlájára kell átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján befizetni, az azonosítási adatok (az ügyszám, illetőleg a lajstromszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével, valamint lehetősége van VPOS-rendszeren keresztül az igazgatási szolgáltatási díjak befizetésére az azonosítási adat (ügyszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével is az alábbi oldalon: https://befizetes.sztnh.gov.hu/

 

Az egyes oltalmi formákhoz kapcsolódó űrlap kiválasztása és benyújtása előtt kérjük, olvassa el a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala adatkezelési tájékoztatójának megfelelő részét. Az adatkezelési tájékoztató elérhető a minden oldal alján megtalálható láblécben adatvédelem címen, illetve ide kattintva is megtekinthető.

 • Szabadalom
  • Nemzeti Szabadalom
   • Szabadalom bejelentési kérelem
   • Egyéb kérelmek
     
     
    • Képviselet
     • Képviseleti megbízás tudomásulvételére irányuló kérelem / Képviseletváltozás tudomásulvételére irányuló kérelem
       
      Díjtalan
     • Képviselő adatváltozásának tudomásulvételére irányuló kérelem
       
      Díjtalan
     • Általános meghatalmazás
       
      Díjtalan
     • Egyedi meghatalmazás
       
      Díjtalan
     • Pótlap
       
       
       
      Díjtalan
    • Jogosult adatváltozása / jogutódlás
     • Jogosult adatváltozásának tudomásulvételére irányuló kérelem
       
       
      Díjtalan
     • Jogutódlás tudomásulvételére irányuló kérelem
       
       
      16,500 Ft
     • Pótlap
       
       
       
      Díjtalan
    • Jelzálogjog, licencia bejegyzése iránti kérelem
     • Jelzálogjog bejegyzésére irányuló kérelem
       
       
       
      16,500 Ft
     • Licencia tudomásulvételére irányuló kérelem
       
       
       
      16,500 Ft
    • Iratbetekintés, iratmásolat kiadása iránti kérelem
     • Kérelem iparjogvédelmi ügy irataiba való betekintésre
       
       
      Díjtalan
     • Kérelem iratmásolat kiadása iránt iparjogvédelmi ügyben
       
       
       
     • Hiteles lajstromkivonat kiadása iránti kérelem
       
       
   • Járulékos beadványok
     
     
     
  • Patent Prosecution Highway
  • Nemzetközi Szabadalom (PCT)
  • Európai szabadalom bejelentése (EP)
   • Európai szabadalmi bejelentéssel és szabadalommal kapcsolatos űrlapok
     
     
     
  • Európai szabadalom honosítása
   • Európai szabadalmi bejelentés igénypont-fordításának közzététele
     
     
     
   • Európai szabadalom szövege fordításának benyújtása
     
     
     
   • Felszólalási vagy korlátozási eljárás eredményeként módosítással fenntartott európai szabadalom szövege fordításának benyújtása
     
     
     
   • Európai szabadalmi bejelentés igénypontjai illetve európai szabadalom szövege magyar nyelvű fordításának kijavítása
     
     
     
 • Kiegészítő oltalmi tanúsítvány
  • Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti kérelem
    
    
  • Egyéb kérelmek
    
    
    
    
   • Képviselet
    • Képviseleti megbízás tudomásulvételére irányuló kérelem / Képviseletváltozás tudomásulvételére irányuló kérelem
      
     Díjtalan
    • Képviselő adatváltozásának tudomásulvételére irányuló kérelem
      
     Díjtalan
    • Általános meghatalmazás
      
     Díjtalan
    • Egyedi meghatalmazás
      
     Díjtalan
    • Pótlap
      
      
      
     Díjtalan
   • Jogosult adatváltozása / jogutódlás
    • Jogosult adatváltozásának tudomásulvételére irányuló kérelem
      
      
     Díjtalan
    • Jogutódlás tudomásulvételére irányuló kérelem
      
      
     16,500 Ft
    • Pótlap
      
      
      
     Díjtalan
   • Jelzálogjog, licencia bejegyzése iránti kérelem
    • Jelzálogjog bejegyzésére irányuló kérelem
      
      
      
     16,500 Ft
    • Licencia tudomásulvételére irányuló kérelem
      
      
      
     16,500 Ft
   • Iratbetekintés, iratmásolat kiadása iránti kérelem
    • Kérelem iparjogvédelmi ügy irataiba való betekintésre
      
      
     Díjtalan
    • Kérelem iratmásolat kiadása iránt iparjogvédelmi ügyben
      
      
      
    • Hiteles lajstromkivonat kiadása iránti kérelem
      
      
  • Járulékos beadványok
    
    
    
  • Kiviteli illetve raktáron tartási célú előállításra vonatkozó értesítés
    
    
    
    
 • Növényfajta oltalom
  • Növényfajta-oltalmi bejelentési kérelem
    
    
  • Egyéb kérelmek
    
    
    
    
    
   • Képviselet
    • Képviseleti megbízás tudomásulvételére irányuló kérelem / Képviseletváltozás tudomásulvételére irányuló kérelem
      
     Díjtalan
    • Képviselő adatváltozásának tudomásulvételére irányuló kérelem
      
     Díjtalan
    • Általános meghatalmazás
      
     Díjtalan
    • Egyedi meghatalmazás
      
     Díjtalan
    • Pótlap
      
      
      
     Díjtalan
   • Jogosult adatváltozása / jogutódlás
    • Jogosult adatváltozásának tudomásulvételére irányuló kérelem
      
      
     Díjtalan
    • Jogutódlás tudomásulvételére irányuló kérelem
      
      
     16,500 Ft
    • Pótlap
      
      
      
     Díjtalan
   • Jelzálogjog, licencia bejegyzése iránti kérelem
    • Jelzálogjog bejegyzésére irányuló kérelem
      
      
      
     16,500 Ft
    • Licencia tudomásulvételére irányuló kérelem
      
      
      
     16,500 Ft
   • Iratbetekintés, iratmásolat kiadása iránti kérelem
    • Kérelem iparjogvédelmi ügy irataiba való betekintésre
      
      
     Díjtalan
    • Kérelem iratmásolat kiadása iránt iparjogvédelmi ügyben
      
      
      
    • Hiteles lajstromkivonat kiadása iránti kérelem
      
      
  • Járulékos beadványok
    
    
    
 • Védjegy
  • Nemzeti védjegy
   • Védjegy bejelentési kérelem
     
     
   • TMeFiling - e-bejelentés könnyen, gyorsan
     
     
     
     
   • Védjegyoltalom megújítására irányuló kérelem
     
     
   • Egyéb kérelmek
     
     
     
     
     
    • Képviselet
     • Képviseleti megbízás tudomásulvételére irányuló kérelem / Képviseletváltozás tudomásulvételére irányuló kérelem
       
      Díjtalan
     • Képviselő adatváltozásának tudomásulvételére irányuló kérelem
       
      Díjtalan
     • Általános meghatalmazás
       
      Díjtalan
     • Egyedi meghatalmazás
       
      Díjtalan
     • Pótlap
       
       
       
      Díjtalan
    • Jogosult adatváltozása / jogutódlás
     • Jogosult adatváltozásának tudomásulvételére irányuló kérelem
       
       
      Díjtalan
     • Jogutódlás tudomásulvételére irányuló kérelem
       
       
      16,500 Ft
     • Pótlap
       
       
       
      Díjtalan
    • Jelzálogjog, licencia bejegyzése iránti kérelem
     • Jelzálogjog bejegyzésére irányuló kérelem
       
       
       
      16,500 Ft
     • Licencia tudomásulvételére irányuló kérelem
       
       
       
      16,500 Ft
    • Iratbetekintés, iratmásolat kiadása iránti kérelem
     • Kérelem iparjogvédelmi ügy irataiba való betekintésre
       
       
      Díjtalan
     • Kérelem iratmásolat kiadása iránt iparjogvédelmi ügyben
       
       
       
     • Hiteles lajstromkivonat kiadása iránti kérelem
       
       
   • Járulékos beadványok
     
     
     
   • Védjegyfigyelési kérelem
     
     
  • Nemzetközi védjegy
   • Kérelem nemzetközi védjegybejelentés továbbítására / Kérelem nemzetközi lajstromozásból eredő oltalom utólagos kiterjesztés továbbítására
     
     
   • Kérelem nemzetközi lajstromozással összefüggő változásbejegyzés iránti kérelem továbbítására
     
     
     
     
   • MM2 (Madridi Jegyzőkönyv alapján történő nemzetközi védjegybejelentések esetében alkalmazandó) formanyomtatvány
     
     
   • MM4 A nemzetközi lajstromozásból eredő oltalom utólagos kiterjesztése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala útján
     
     
     
   • MM17 Szenioritási kérelem (az Európai Unió megjelölése esetén)
     
     
     
     
   • MM18 Nyilatkozat a védjegy tényleges használatáról (Egyesült Államok megjelölése esetén)
     
     
     
     
   • Egyéb nemzetközi kérelmek
     
     
     
     
  • Európai uniós védjegy
 • Használatiminta-oltalom
  • Használati mintaoltalmi bejelentési kérelem
  • Egyéb kérelmek
    
    
    
    
    
   • Képviselet
    • Képviseleti megbízás tudomásulvételére irányuló kérelem / Képviseletváltozás tudomásulvételére irányuló kérelem
      
     Díjtalan
    • Képviselő adatváltozásának tudomásulvételére irányuló kérelem
      
     Díjtalan
    • Általános meghatalmazás
      
     Díjtalan
    • Egyedi meghatalmazás
      
     Díjtalan
    • Pótlap
      
      
      
     Díjtalan
   • Jogosult adatváltozása / jogutódlás
    • Jogosult adatváltozásának tudomásulvételére irányuló kérelem
      
      
     Díjtalan
    • Jogutódlás tudomásulvételére irányuló kérelem
      
      
     16,500 Ft
    • Pótlap
      
      
      
     Díjtalan
   • Jelzálogjog, licencia bejegyzése iránti kérelem
    • Jelzálogjog bejegyzésére irányuló kérelem
      
      
      
     16,500 Ft
    • Licencia tudomásulvételére irányuló kérelem
      
      
      
     16,500 Ft
   • Iratbetekintés, iratmásolat kiadása iránti kérelem
    • Kérelem iparjogvédelmi ügy irataiba való betekintésre
      
      
     Díjtalan
    • Kérelem iratmásolat kiadása iránt iparjogvédelmi ügyben
      
      
      
    • Hiteles lajstromkivonat kiadása iránti kérelem
      
      
  • Járulékos beadványok
    
    
    
 • Formatervezésiminta-oltalom
  • Nemzeti formatervezésiminta-oltalom
   • Formatervezésiminta-oltalmi bejelentési kérelem
   • Formatervezésiminta-oltalom megújítása
     
     
   • Egyéb kérelmek
    • Képviselet
     • Képviseleti megbízás tudomásulvételére irányuló kérelem / Képviseletváltozás tudomásulvételére irányuló kérelem
       
      Díjtalan
     • Képviselő adatváltozásának tudomásulvételére irányuló kérelem
       
      Díjtalan
     • Általános meghatalmazás
       
      Díjtalan
     • Egyedi meghatalmazás
       
      Díjtalan
     • Pótlap
       
       
       
      Díjtalan
    • Jogosult adatváltozása / jogutódlás
     • Jogosult adatváltozásának tudomásulvételére irányuló kérelem
       
       
      Díjtalan
     • Jogutódlás tudomásulvételére irányuló kérelem
       
       
      16,500 Ft
     • Pótlap
       
       
       
      Díjtalan
    • Jelzálogjog, licencia bejegyzése iránti kérelem
     • Jelzálogjog bejegyzésére irányuló kérelem
       
       
       
      16,500 Ft
     • Licencia tudomásulvételére irányuló kérelem
       
       
       
      16,500 Ft
    • Iratbetekintés, iratmásolat kiadása iránti kérelem
     • Kérelem iparjogvédelmi ügy irataiba való betekintésre
       
       
      Díjtalan
     • Kérelem iratmásolat kiadása iránt iparjogvédelmi ügyben
       
       
       
     • Hiteles lajstromkivonat kiadása iránti kérelem
       
       
   • Iratbetekintés, iratmásolat kiadása iránti kérelem
     
     
  • Nemzetközi formatervezésiminta-oltalom
  • Közösségi mintaoltalom
 • Szerzői művek önkéntes műnyilvántartásba vétele
  • Kérelem a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala általi önkéntes műnyilvántartásba vétel iránt
  • A tanúsítvány visszavonására irányuló kérelem
    
    
   Díjtalan
  • Szerző önkéntes műnyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem
    
    
   Díjtalan
  • Egyéb kérelem / nyilatkozat
    
    
    
   Díjtalan
 • Árva művek felhasználásának engedélyezése
  • Árva mű felhasználásának engedélyezése iránti kérelem
  • A szerző/felhasználó kérelme az árva műre vonatkozó megadott felhasználási engedély visszavonására
    
   Díjtalan
 • Korai fázisú vállalkozások és korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartása
  • Korai fázisú vállalkozás nyilvántartásba vétel iránti kérelme
    
    
    
    
  • Korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás nyilvántartásba vétel iránti kérelme
    
    
    
    
  • Korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás nyilatkozata
    
    
    
    
  • Nyilvántartásból történő törlési kérelem
    
    
    
    
 • KJK
  • Közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásába történő felvétel iránti kérelem
    
    
    
  • Közös jogkezelést végző szervezetek járulékos beadványai
    
    
    
    
  • Jogkezelési tevékenység megkezdésének bejelentése iránti kérelem
    
    
    
 • Egyéb kérelmek
  • Képviseleti megbízás / képviseletváltozás tudomásulvételére irányuló kérelem
   • Képviseleti megbízás tudomásulvételére irányuló kérelem / Képviseletváltozás tudomásulvételére irányuló kérelem
     
    Díjtalan
   • Képviselő adatváltozásának tudomásulvételére irányuló kérelem
     
    Díjtalan
   • Általános meghatalmazás
     
    Díjtalan
   • Egyedi meghatalmazás
     
    Díjtalan
   • Pótlap
     
     
     
    Díjtalan
  • Jogosult adatváltozása / jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem
   • Jogosult adatváltozásának tudomásulvételére irányuló kérelem
     
     
    Díjtalan
   • Jogutódlás tudomásulvételére irányuló kérelem
     
     
    16,500 Ft
   • Pótlap
     
     
     
    Díjtalan
  • Jelzálogjog, licencia bejegyzése iránti kérelem
   • Jelzálogjog bejegyzésére irányuló kérelem
     
     
     
    16,500 Ft
   • Licencia tudomásulvételére irányuló kérelem
     
     
     
    16,500 Ft
  • Iratbetekintés, iratmásolat kiadása iránti kérelem
   • Kérelem iparjogvédelmi ügy irataiba való betekintésre
     
     
    Díjtalan
   • Kérelem iratmásolat kiadása iránt iparjogvédelmi ügyben
     
     
     
   • Hiteles lajstromkivonat kiadása iránti kérelem
     
     
 • Kutatási szolgáltatások
  • Védjegykutatási szolgáltatások
  • Szabadalom kutatási szolgáltatások
   • Megrendelőlap újdonságkutatáshoz
   • Megrendelőlap szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatáshoz
   • Megrendelőlap témakutatáshoz