Változnak az egyéni megjelölési díjak Magyarország vonatkozásában a nemzetközi ipari mintákra vonatkozó WIPO eljárásokban

A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO, World Intellectual Property Organization) Az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló hágai egyezmény 1999. évi Genfi Szövege alapján Magyarország vonatkozásában 2023. január 1-től új összegben határozta meg a fizetendő díjakat, melyeket a Magyarországot megjelölő nemzetközi bejelentésekhez, illetve a Magyarországot megjelölő nemzetközi lajstromozásoknak az 1999. évi szöveg szerinti megújításához kapcsolódóan kell megfizetni.

A Hágai Megállapodás 1999. évi, 1960. évi és 1934. évi szövegeihez kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 28. szabályának (2) bekezdése d) pontjának megfelelően, ha az Egyesült Nemzetek hivatalos árfolyama, amelyet Svájc pénzneme és azon pénznem közötti átváltáskor alkalmaznak, amelyben az egyéni megjelölési díj összegét az adott Szerződő Fél kifejezte, három egymást követő hónap során legalább 10%-kal magasabb, mint az egyéni megjelölési díj Svájc pénznemében történő megállapításának alapjául legutóbb alkalmazott átváltási árfolyam, a főigazgató az egyéni megjelölési díj összegét újból megállapítja Svájc pénznemében az Egyesült Nemzetek aktuális hivatalos árfolyama alapján. Az új összeg a főigazgató által meghatározott naptól alkalmazandó, azzal, hogy e napnak a szóban forgó összeg Közlönyben történő közzétételének napját követő egy hónap eltelte és két hónap eltelte közé kell esnie.

A díjak svájci frankban kifejezett összege a következőképpen alakul:

Bejelentési díj (nemzetközi bejelentés esetén):

  • az első minta esetében 47 svájci frank
  • minden további mintára további 11 svájci frank

Megújítási díj (a Hágai Megállapodás 1999. évi szövege szerint):

  • az első minta esetében 47 svájci frank
  • minden további mintára további 11 svájci frank

Az új díjakat 2023. január 1-től alkalmazza a WIPO.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalán keresztül vagy a WIPO-nál közvetlenül benyújtható nemzetközi ipariminta-oltalmi bejelentésekről honlapunkon itt olvashat bővebben.

2022/12/02