Megjelent az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle februári száma

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle februári számában Faludi Gábor a nyilvánossághoz közvetítési jog uniós bírói gyakorlatát vizsgálja, ezen belül a nemzetközi és uniós szabályozási környezetet, a nyilvános előadási, hangfelvétel-előállítók és előadóművészek nyilvánossághoz közvetítési eseteit, műsorok másodlagos nyilvánossághoz közvetítését, a lehívásra hozzáférhetővé tételt.

Kiss Zoltán Károly cikksorozatának harmadik része a filmalkotások és a televízióműsorok alkotóinak díjazásával foglalkozik.

Aczél-Partos Adrienn tanulmányának témája a szakdolgozat mint szerzői mű jogi megítélésének problematikája.

Az IJOTEN Internetes Jogtudományi Enciklopédia szócikkei közül Tomasovszky Edit szócikkét közöljük, amely a személyhez fűződő jogokat vizsgálja a szerzői jogban.

A szám az SZJSZT két szakvéleményével, valamint a könyv- és folyóiratszemlével zárul.

A teljes szám az alábbi linken érhető el.

 

2024/02/12