Közlemény

2024. január 1. napján lép hatályba a gyári vagy kereskedelmi védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó Nizzai Megállapodás szerinti osztályozás (a továbbiakban: nizzai osztályozás) 12. kiadásának felülvizsgált szövege.

A 12. kiadás 2024. január 1. napjától hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni valamennyi nemzeti védjegybejelentésre, továbbá minden olyan nemzetközi védjegybejelentésre, amelyet 2024. január 1. napját követően nyújtanak be lajstromozásra vagy a nemzetközi védjegybejelentés továbbítását kérik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt.

A fentiek értelmében a folyamatban lévő nemzeti védjegybejelentések, a nemzetközi védjegybejelentések, a nemzetközi lajstromozásból eredő oltalom utólagos kiterjesztése iránti kérelmek esetén, amelyek 2024. január 1. előtt kerültek benyújtásra, nincs lehetőség az új változat alkalmazására (átosztályozás).

A változások mind az egyes osztályok fejezetcímeit és magyarázó megjegyzéseit, mind az áruk, illetve szolgáltatások betűrendes jegyzékét érintik. Az osztályok számozása változatlan.

A nizzai osztályozás 12. kiadásának 2024. január 1-től hatályos magyar verziója az alábbi linkre kattintva érhető el:

https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/osztalyozas

A nizzai osztályozás 12. kiadásának új változata a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) honlapján az alábbi linken található meg:

https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?gors=&lang=en&me...

2024/01/02