FELHÍVÁS

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Kjkt.) 96. § (1) bekezdése alapján az Előadóművészi Jogvé­dő Iroda Egyesület (a továbbiakban: EIJ) kérelmet nyújtott be a közös jogkezelő szervezetek és független jogkezelő szervezetek nyilvántartásában szereplő 2.23. számú engedélyének részleges visszavonása érdekében.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) a kérelemnek megfelelően az EJI 2.23. számú engedélyét a következőre módosította:

„Kereskedelmi célból kiadott hangfelvételen rögzített előadás vagy arról készült másolat sugárzására és bármilyen más módon történő nyilvánossághoz közvetítésére tekintettel fennálló előadóművészi díjigény [Szjt. 77. §] A szervezet jogkezelési engedélye nem terjed ki az előzetesen meglévő, kereskedelmi célból kiadott hangfelvételben rögzített előadás rek­lámozás céljára történő felhasználására tekintettel fennálló díjigényre [Szjt. 63. §].”

Az SZTNH felhívja a módosítással érintett jogosultakat, hogy a felhívás közzétételét követő 6 hónapon belül kezdeményezzék a Kjkt. 87. § szerinti engedélyezési eljárást.

A határidő eredménytelen elteltét követően az érintett jogosultak a felhasználást mindaddig egyedileg engedélyezhetik, ameddig új közös jogkezelő szervezet az adott közös jogkezelé­si tevékenység reprezentatív közös jogkezelőként történő végzésére engedélyt nem szerez. Ez utóbbi körülményről – annak bekövetkezésekor – az SZTNH hirdetményt tesz majd közzé a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben.

A felhívás közzétételének napja: 2023. október

2023/10/17