CP10. A FORMATERVEZÉSI MINTÁK INTERNETEN VALÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK MEGÍTÉLÉSE

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hálózatának szellemi tulajdoni hivatalai – köztük a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) – folytatják az EUIPO Konvergencia Programjának keretében történő együttműködést. A hivatalok megállapodtak a formatervezési mintákra vonatkozó harmadik – és összességében a tizedik (CP10.) – közös gyakorlatról, hogy egységes kritériumok mentén értékeljék a formatervezési minták interneten való nyilvánosságra hozatalát, és ajánlásokat fogalmazzanak meg azokra vonatkozóan.

Az SZTNH közreműködésével kidolgozott közös gyakorlatot közös közleményben ismertetik a résztvevők, egyértelmű és átfogó útmutatást adva a formatervezési minták interneten való nyilvánosságra hozatalának megítéléséhez. A közös cél, hogy ezzel is növeljük az átláthatóságot, a jogbiztonságot és a kiszámíthatóságot.

A közös gyakorlat rögzíti többek között azokat a kritériumokat, amelyek segítenek a formatervezési minták interneten való nyilvánosságra hozatalának megítélésében és ajánlásokat fogalmaz meg azok lehetséges forrásaival kapcsolatban, valamint az interneten való nyilvánosságra hozatal vonatkozásában az alátámasztására szolgáló bizonyítékok fajtáival, a nyilvánosságra hozatal napjának megállapítására szolgáló különféle eszközökkel és a nyilvánosságra jutás alóli kivételekkel kapcsolatban.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a Közös közleményben lefektetett elveket a 2020. július 1-jén vagy azt követően indult eljárások vonatkozásában alkalmazza.

A közös gyakorlatot tartalmazó Közös közlemény végleges szövege itt érhető el.

2020/06/24