Az IM és az SZTNH közös felhívása a szerzői jogi irányelvek átültetését érintő konzultációban való részvételre

A tagállamoknak két év áll a rendelkezésükre az irányelvek átültetésére, az implementáló nemzeti jogszabályok hatálybalépésének határideje 2021. június 7. napja. A megalapozott és körültekintő átültetési folyamat biztosítása érdekében az átültetésért felelős Igazságügyi Minisztérium a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködésben, több ütemben zajló társadalmi konzultáció keretében tervezi az érdekelt személyek és szervezetek véleményét becsatornázni. Tekintettel az irányelvek terjedelmére és az érintett témák sokaságára, az előzetes társadalmi konzultáció az új uniós szabályok által érintett alábbi témakörök mentén csoportosítva kerül majd lefolytatásra.

1. Szöveg- és adatbányászati kivétel (DSM Irányelv 3-4. cikk)
DSM irányelv 3-4. cikke a szöveg és adatbányászatra vonatkozó új szabad felhasználási eseteket vezet be az uniós szerzői jogba, egyrészt a kutatóhelyek, kulturális örökségvédelmi intézmények, másrészt pedig bármely szöveg- és adatbányászattal foglalkozó személy vagy entitás számára. A rendelkezés értelmében ezt a tevékenységet minden olyan tartalmon lehet majd végezni, amelyhez a felhasználó jogszerűen fér hozzá.

2. Digitális és határon átnyúló oktatási szemléltetési célú kivétel (DSM Irányelv 5. cikk)
Az új szabad felhasználási eset bizonyos feltételek mellett lehetőséget biztosít az oktatási intézmények számára, hogy a távoktatásban szemléltetési célból szerzői jogi védelem alatt álló anyagokat használjanak fel.

3. A kereskedelmi forgalomban nem kapható művek (DSM Irányelv 8-11. cikk)
Ezek a cikkek a kereskedelmi forgalomban nem elérhető kiadványok hozzáférhetővé tételét kívánják elősegíteni a kulturális örökségvédelmi intézmények számára. A szabályozás lényege, hogy ezek az intézmények a gyűjteményeikbe tartozó műveket és teljesítményeket (például irodalmi műveket, hangfelvételeket vagy filmeket is) már nem csak a szerzőik (egyéb jogosultjaik) felkutatása és a velük való szerződés megkötése után használhatják fel, hanem erre egy az adott műtípus tekintetében releváns reprezentatív közös jogkezelő szervezet adhat majd engedélyt, feltéve, hogy ez ellen az érintett jogosult nem tiltakozott. Abban az esetben, ha valamely műtípus tekintetében nincs ilyen közös jogkezelő szervezet, akkor e műtípus felhasználására szabad felhasználás keretében kerülhet sor.

4. Sajtókiadók szomszédos joga (DSM Irányelv 15. cikk)
Az Európai Unióban letelepedett sajtókiadók javára kiadványaik információs társadalommal összefüggő szolgáltatók (például online híraggregátorok, keresőmotorok) általi online felhasználása tekintetében egy új kizárólagos jogot vezet be az irányelv. Az új szomszédos jog alapján online környezetben a kiadók immár nem csak a szerzőktől megszerzett jogok alapján tarthatnak majd igényt arra, hogy hozzájárulásuk nélkül ne használják fel kiadványaikat, hanem erre – bizonyos kivételektől eltekintve – csak az ő külön engedélyük megszerzése esetében kerülhet sor. Az új szabályozás értelmében az engedélyek fejében fizetett felhasználási díjból a kiadóknak bizonyos részt a sajtókiadványok szerzői számára is juttatniuk kell.

5. Online tartalommegosztó szolgáltatók (platformok) felelőssége (DSM Irányelv 17. cikk)
Ez a cikk az egyes online platformokat üzemeltető szolgáltatók (jellemzően ún. közösségi tartalommegosztó internetes oldalak) tevékenysége kapcsán tartalmaz rendelkezéseket. E szolgáltatók a felhasználóik által feltöltött és oltalom alatt álló tartalmakat illetően szerzői jogi szempontból felhasználónak minősülnek majd és a jogosultakkal felhasználási megállapodásokat kell kötniük, ennek elmulasztása esetén pedig a jogsértésekért felelősek lesznek.

6. A jogosultak és a felhasználók közötti jogviszonyra előírt rendelkezések (DSM irányelv 14. cikk, 16. cikk, 18-23. cikk)
Ezek a cikkek a jogosultak és a felhasználók közötti jogviszony több aspektusát is érintik.

7. SatCab Irányelv rendelkezései
Az irányelv hármas célt szolgál. Egyrészt kiterjeszti a 93/83 Műhold irányelvvel bevezetett ún. származási ország elvét a műsorsugárzó szervezet által végzett kiegészítő online szolgáltatásokra (ilyen lehet például a közvetítéssel egyidejűleg hozzáférést biztosító szolgáltatás, az úgynevezett „catch-up” szolgáltatás, vagy a műsorokat gazdagító, vagy kiterjesztő anyagok, stb.), valamint a szintén a Műhold irányelv révén a műsorok vezetékes továbbközvetítéséhez kapcsolódóan bevezetett kötelező közös jogkezelési rezsimet a technológiasemlegesség irányába mutatóan kiterjeszti további platformokon megvalósuló továbbközvetítésekre. Az új uniós irányelv harmadrészt rendelkezéseket tartalmaz az ún. direkt vagy közvetlen betáplálás útján megvalósított nyilvánossághoz közvetítési technológia felhasználási és engedélyezési aspektusai kapcsán.

A fent megadott témakörök mentén személyes egyeztetéseket és műhelybeszélgetéseket szervezünk ez év ősze folyamán, amelyekről részletes tájékoztatást/vitaindító dokumentumokat a későbbiekben fogunk küldeni azoknak, akik erre irányuló igényüket email-es úton jelzik. Az implementációt érintő konzultáció céljára a következő email cím áll rendelkezésre: dsmsatcab [169] im [961] gov [961] hu

. Ha az átültetési folyamat további lépései kapcsán szeretne információkat kapni, akkor azt legkésőbb 2019. szeptember 6-áig jelezze a fenti email címen, az érintett témakör megjelölése mellett. A fenti témakörök bármelyikével kapcsolatos észrevételét, véleményét vagy kérdését szintén a fenti email címen tudja jelezni.

2019/08/12