A Nizzai Osztályozási Rendszer felülvizsgálatára vonatkozó javaslattételi felhívás

A gyári vagy kereskedelmi védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó Nizzai Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) tagországai az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Unió keretén belül külön uniót hoztak létre. A Nizzai Unió valamennyi tagországa védjegylajstromozásnál köteles alkalmazni a Nizzai Osztályozást alapvető osztályozási rendszerként, kiegészítő osztályozásként, továbbá köteles azon áru-, illetve szolgáltatási osztályok sorszámát védjegylajstromozásra vonatkozó hivatalos dokumentumaiban és közleményeiben feltüntetni, amelyek az adott védjegyre vonatkoznak.

A Megállapodás tagországainak nemzeti védjegylajstromain kívül a Nizzai Osztályozást kötelezően alkalmazzák a WIPO Nemzetközi Irodájában, a védjegyek nemzetközi lajstromozására kötött Madridi Megállapodás, valamint a Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó Jegyzőkönyv alapján, továbbá a Szellemi Tulajdon Oltalmának Afrikai Szervezete (OAPI), az Afrikai Regionális Iparjogvédelmi Szervezet (ARIPO), a Benelux Szellemi Tulajdoni Hivatal (BOIP), valamint az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) által végzett védjegylajstromozási eljárások kapcsán. Mindemellett a Nizzai Osztályozást számos, a Megállapodáshoz nem csatlakozott ország is alkalmazza. A Nizzai Osztályozási Rendszert ennek megfelelően jelenleg nagyjából a világ 150 hivatalában követik.

A Nizzai Osztályozási Rendszer felülvizsgálatáért a Nizzai Unió Szakértői Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) felel, amelyben a Megállapodás valamennyi tagországa – köztük Magyarország is – képviselteti magát.

Az évente ülésező Bizottság határoz az osztályozásban végrehajtandó valamennyi változtatásról, különösen az egyes áruk és szolgáltatások osztályok közötti átsorolásáról, törléséről, a betűrendes jegyzék aktualizálásáról és a szükséges magyarázó megjegyzések bevezetéséről. A Bizottság munkájának eredményeként a Nizzai Osztályozás felülvizsgált változatát évente, míg új kiadását ötévente – 2017. január 1-én lépett hatályba a 11. kiadás – jelenteti meg a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO).

Az SZTNH ezúton lehetőséget biztosít az érdekeltek számára a Nizzai Osztályozási Rendszer felülvizsgálatában való részvételre. Ennek keretében a Hivatal folyamatosan várja a javaslatokat, amelyek Magyarország előterjesztéseiként továbbíthatóak lehetnek a Bizottsághoz .

Javaslattételhez szükséges információk:

  • a hozzáadni/törölni/módosítani javasolt áru vagy szolgáltatás elnevezése magyarul (lehetőség szerint angolul és franciául is megadva)
  • az érintett osztály(ok) megnevezése (transzfer esetén honnan és hova)
  • indoklás – miért van szükség a hozzáadásra/törlésre/módosításra (maximum 1000 karakter)

Javaslattételhez nem szükséges, de adott esetben az áru beazonosítását megkönnyítő melléklet:

  • JPEG kép – csatolása opcionális (maximum 2 kép)

Kérjük, hogy javaslataikat az osztalyozas [169] hipo [961] gov [961] hu (osztalyozas [169] hipo [961] gov [961] hu) elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

2019/07/04