2024. január 1-jétől megszűnt a bírósági eljárási illeték illetékbélyeggel történő megfizetésének lehetősége

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét arra, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 74. § (1) bekezdése 2024. január 1. napján hatályba lépő módosítása következtében megszűnt a bírósági eljárási illeték illetékbélyeggel történő megfizetésének lehetősége.

Iparjogvédelmi jogszabályaink értelmében a bíróság előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező, ideértve a jogorvoslati eljárásokat is. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntései ellen benyújtott megváltoztatási kérelem ezért csak jogi képviselő közreműködésével terjeszthető elő. Ennek hiányában a Fővárosi Törvényszék a megváltoztatási kérelmet – hiánypótlási felhívás nélkül – visszautasítja.

Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 6/A. § (6) bekezdése alapján az elektronikusan eljáró fél az illetéket az erre a célra nyitott központosított beszedési számla javára kell, hogy átutalással megfizesse.

Tekintettel arra, hogy a jogi képviselők a bírósági eljárásban elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, 2024. január 1. napjától a megváltoztatási kérelem előterjesztésével egyidejűleg fizetendő 10 500 Ft összegű illetéket kizárólag átutalással lehet megfizetni a Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-01012891 jelzőszámú „SZTNH jogorvoslati illeték központi beszedési számla” elnevezésű számlára.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a fenti illetékfizetési szabályok alkalmazandók az olyan, 2024. januári dátummal meghozott döntésekkel szemben benyújtott megváltoztatási kérelmek esetében is, amelyek jogorvoslati klauzulájában még szerepel az eljárási illeték illetékbélyegben történő lerovásának lehetősége.

Az Itv. 94. § (1) és (5) bekezdései értelmében a megrongálódott, a tévesen felragasztott, továbbá a feleslegessé vált illetékbélyeg értékét az ügyfél részére vissza kell téríteni. Az illetékbélyeg értékének visszatérítésére irányuló kérelem 2029. december 31-éig terjeszthető elő. E határidő jogvesztő, igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

 
2024/01/19