2019. január 1-től változtak a védjegybejelentési és a megújítási díjak

2019. január 1-től a védjegybejelentés díja 60 000 Ft-ra módosul az egy áru- vagy szolgáltatási osztályra vonatkozó védjegybejelentések tekintetében. A bejelentési díj két osztály esetén 80 000 Ft, három osztály esetén 110 000 Ft, négy osztály esetén 150 000 Ft lesz, minden további osztály esetén pedig osztályonként 40 000 Ft-tal emelkedik. A gyorsított eljárás díja a bejelentési díj összegével, a különleges gyorsított eljárás díja pedig a bejelentési díj másfélszeresével egyezik meg. A díjstruktúra átalakítása várhatóan hozzájárul a bejelentők gazdasági tevékenységét reálisabban megjelenítő árujegyzékek megjelöléséhez. Fontos változás, hogy a bejelentési díj megfizetésének határideje a korábbi két hónapról egy hónapra csökken.

A megújítási díjak összege az új bejelentési díjak mértékéhez igazodik abban az esetben, ha a megújítási kérelem az oltalom lejártát megelőző hat hónapon belül kerül benyújtásra. Ezen határidő elmulasztása esetén a megújításra kizárólag a megújítási díj 30 000 Ft-os kiegészítő díjjal növelt összegének megfizetése mellett lesz lehetőség.

Változik az együttes, illetve a tanúsító védjegyek bejelentési és megújítási díjainak mértéke is, ahol szintén osztályonként növekvő díjtételek kerültek meghatározásra.

A 2019. január 1-től irányadó díjtáblázat  itt érhető el.

 

 

2019/01/02