Új szolgáltatás az innovatív KKV-k, egyetemek, kutatóintézetek, egyéni megrendelők és nagyvállalatok számára

Az SZTNH bevezette 2020. január 1-től a témakutatás szolgáltatást.

A témakutatás célja, hogy feltárja egy adott műszaki szakterületen a publikus információkat. A témakutatás segítséget jelenthet a célzott, a későbbiekben valóban hasznosítható kutatási irányok felderítésében.

A témakutatás során feltárt dokumentumok megismerése révén elkerülhető, hogy jelentős erőforrásokat fektessenek egy olyan megoldás kidolgozásába, amelyet más már korábban megvalósított, továbbá részletesen megismerhető, hogy a megrendelő számára érdekes szakterületeken az adott műszaki probléma megoldására a piac többi szereplője milyen irányban végzett fejlesztéseket és milyen megoldásokat dolgozott ki. Emellett a feltárt dokumentumokból az is kiderülhet, hogy az adott területnek melyek a fel nem tárt irányai.

2019/12/19