Megjelent az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle októberi száma

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle októberi számában Gálné Szombath Katalin Blanka a kiegészítő oltalomban részesíthető találmányok tárgyával foglalkozik. Áttekinti a kiegészítő oltalom tárgyának jogszabályi fogalmát Magyarországon és az Európai Unióban. Ezt a vizsgálatot egészíti ki a magyar és az európai joggyakorlatból vett esetekkel, végül az írás a kiegészítő oltalom tárgyának lehetséges jövőbeni bővítésével foglalkozik.

Dr. Ujhelyi Dávid a versenyjog és a szellemitulajdon-jog kapcsolódási pontjait elemzi, előtérben a közös jogkezeléssel. Ennek érdekében vizsgálja a versenyjog és a szellemitulajdon-jog céljait, megkeresve a kapcsolódási pontokat. Részletesen foglalkozik a közös jogkezeléssel, ismertetve néhány, a közös jogkezelők ellen indított versenyfelügyeleti eljárást.

Dr. Baticz Csaba és Péteri Attila írása tájékoztat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ez év első felében folytatott nemzetközi tevékenységéről.

Dr. Palágyi Tivadar e számban is ismerteti az iparjogvédelem területén történt legfontosabb nemzetközi eseményeket, majd két szakvéleményt olvashatunk a Szerzői Jogi Szakértő Testület vizsgálatai közül.

Az októberi szám a könyv- és folyóiratszemlével zárul.

2021/10/12