Megjelent az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle augusztusi száma

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2021 augusztusi számában olvashatjuk Somogyi Viktória dolgozatát a védjegyek szerepéről a vállalati siker elérésében. A védjegy a fogyasztói társadalom meghatározó jelensége, amelynek megszerzése és fenntartása alapvetően befolyásolja a gyártó vagy szolgáltató vállalat piaci helyzetét és fordítva: a cég piaci versenyben betöltött szerepe meghatározója lehet az aktuális védjegystratégiának.

Kiss Zoltán tanulmánya a díszletek és jelmezek szerzői jogi védelméről szól. A vonatkozó jogszabály 2013-as módosítása óta e művek is a rájuk vonatkozó tervekkel megegyező szerzői jogi védelemmel rendelkeznek, ezzel megszűnt a két egymásra épülő műtípus között korábban létező jogdogmatikai különbség. Az elmúlt időszakban a joggyakorlat kimunkálta a lényeges kérdésekben a díszletek és jelmezek átalakításának, színházon kívüli felhasználásának kereteit, de nem képes utólag orvosolni a díszlet- és jelmeztervezőkkel kötött vegyes szerződések anomáliáit.

Palágyi Tivadar ebben a számban is áttekinti az iparjogvédelem legfontosabb fejleményeit.

A számban megismertetjük az Iparjogvédelmi Szakértői Testület egyik szakvéleményét know-how védelmével kapcsolatban és a Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményét szoftverhez kapcsolódó dokumentáció szerzői jogi védelméről.

Az augusztusi szám is a könyv- és folyóiratszemlével zárul.

2021/08/12