A WIPO tagállamai elfogadták a szellemi tulajdonról, genetikai forrásokról és a hozzájuk társított hagyományos tudásról szóló új nemzetközi egyezményt

2024. május 24-én a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (World Intellectual Property Organization, WIPO) tagállamai a szellemi tulajdonról, genetikai forrásokról és a hozzájuk társított hagyományos tudásról szóló új, úttörő jelentőségű nemzetközi szerződést fogadtak el. Ez a történelmi áttörés több évtizedes tárgyalássorozat és a 2024. május 13-24. között Genfben tartott diplomáciai konferencia eredménye.

Ez az első olyan WIPO-szerződés, amely a szellemi tulajdon, a genetikai források és a hagyományos tudás közötti kapcsolattal foglalkozik, illetve, amely kifejezetten az őslakos népekre, valamint a helyi közösségekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

A Szerződés, amint hatályba lép, új feltárási kötelezettséget ír elő azon szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatban, amelyek genetikai forrásokon és/vagy a hozzájuk társított hagyományos tudáson alapuló találmányokra vonatkoznak. A Szerződés három hónappal azután lép hatályba, hogy azt tizenöt szerződő fél ratifikálta vagy csatlakozott ahhoz.

A Szerződés értelmében, ha a szabadalmi bejelentésben szereplő találmány genetikai forrásokon alapul, minden szerződő fél köteles megkövetelni a bejelentőktől azok származási országának vagy – amennyiben a származási ország nem ismert – azok forrásának közlését. Ha a szabadalmi bejelentésben az igényelt találmány a genetikai forrásokhoz társított hagyományos tudáson alapul, minden szerződő fél köteles megkövetelni a bejelentőktől, hogy nevezzék meg azokat az őslakos népeket vagy helyi közösségeket, akik rendelkeznek a hagyományos tudással.

Daren Tang, a WIPO főigazgatója üdvözölte a Szerződés elfogadását, és gratulált a résztvevőknek a diplomáciai konferencia sikeres kimeneteléhez.

A diplomáciai konferencián Magyarországot a genfi Állandó Képviselet részéről Szűcs Margit nagykövet és Schnee Helga szakdiplomata, az SZTNH részéről Farkas Szabolcs elnök, Baticz Csaba főosztályvezető, Kovács Krisztina iparjogvédelmi tanácsadó, Kovács Eszter osztályvezető és Balogh Dóra jogi ügyintéző képviselték.

A konferencia során Kovács Krisztina látta el a WIPO közép-európai és balti államok regionális csoportjának (CEBS) szakmai koordinációs feladatait és képviselte az említett államok álláspontját az intenzív tárgyalások során. Ezzel Magyarország jelentős – a WIPO és tagállamok által is elismert – szakmai szerepet vállalt a diplomáciai konferencia alatt, tevékenyen hozzájárulva annak sikeréhez.

2024/05/24