Megjelentek az Ákr. szellemi tulajdonnal összefüggő eljárásokban történő alkalmazásával kapcsolatos segédletek

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) előtti eljárások háttérjogszabályát 2017. december 31-ig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) képezi. 2018. január 1-jével a Ket.-et – annak egyidejű hatályon kívül helyezésével – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) váltja fel.

Az SZTNH 2017. november 23-án közzétette honlapján az Ákr. rendelkezéseinek a szabadalmi eljárásokban történő alkalmazásáról szóló segédletet. Időközben sor került ennek további pontosítására, valamint elkészült az Ákr. rendelkezéseinek a védjegyeljárásokban, a kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítésére irányuló eljárásokban, valamint a szerzői jogi eljárásokban történő alkalmazásával kapcsolatos segédlet is. Az Ákr.-nek a szabadalmi és védjegyekkel összefüggő eljárásokon kívüli iparjogvédelmi eljárásokban való alkalmazásáról nem készülnek külön segédletek, mivel ezeknek a szabályozása alapvetően a szabadalmi eljárásban irányadó rendelkezésekre épül.

Valamennyi segédlet elérhető a mai naptól kezdődően az SZTNH szakmai felhasználóknak szóló oldalán a „Joggyakorlat” cím alatt a „Segédletek az Ákr. alkalmazásáról a szellemi tulajdonnal összefüggő eljárásokban” felületén, valamint közvetlenül az alábbi hivatkozás alatt: http://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/joggyakorlat/segedletek-az-ak...

Az útmutatók célja, hogy – mind az ügyfelek, mind az SZTNH munkatársai számára – megkönnyítsék az SZTNH feladat- és hatáskörébe tartozó szabadalmi, kiegészítő oltalmi tanúsítványokkal összefüggő, használatiminta-oltalmi, védjegy-, formatervezésiminta-oltalmi és félvezető topográfiaoltalmi eljárásokban alkalmazandó szabályok azonosítását.

Kérjük, hogy a jogalkalmazási segédletekkel kapcsolatos észrevételeiket és javaslataikat jelezzék nekünk a jogiosztaly [169] hipo [961] gov [961] hu e-mail címen.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

2017/12/27