Kormányzati igazgatási szünet az SZTNH-nál

Magyarország Kormánya a kormányzati igazgatásról szóló törvény alapján kormányzati igazgatási szünetet rendelt el a kormányzati igazgatási szervek körében 2022. december 22-től 2023. január 6-ig. E döntés a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát is érinti, így tevékenységünk 2022. december 22. és 2023. január 8. között szünetel. A Hivatal egyes szervezeti egységei előtt az ügyintézés az alábbiak szerint módosul:

 

Ügyfélszolgálat, könyvtár

 • Az Ügyfélszolgálat az érintett időszakban beérkező ügyfélmegkeresésekre 2023. január 9-én kezdi meg elkészíteni a választ, ugyancsak ekkortól lesz mód megkezdeni az ebben az időszakban benyújtott kérelmek érdemi feldolgozását. Az igazgatási szünetben az Ügyfélszolgálat telefonon sem lesz elérhető. 
 • A Frecskay János Szakkönyvtár a zárva tartás ideje alatt lejáró kölcsönzések határidejét automatikusan meghosszabbítja.
 • Az Ügyfélszolgálat és a Szakkönyvtár január 10-től a szokásos nyitvatartási rend szerint fogadja a személyesen érkező ügyfeleket.
   

Hatósági ügyintézés

 • 2022. december 22. és 2023. január 8. között a hivatal minden szervezeti egységében szünetelni fog az ügyintézés, a postai küldemények átvétele, illetve az iratok személyes átvétele az iktatóban.
 • Az érintett időszakban az iratok benyújtásának lehetőségei:
  - elektronikusan a hivatal honlapján keresztül a megfelelő űrlapok használatával (https://ugyintezes.sztnh.gov.hu/eBej2/step1); 
  - papíralapon a hivatal székházában üzemelő automata érkeztető készüléken (ügyfélterminálon) keresztül (1081 Bp. II. János Pál pápa tér 7.);
  - telefaxon.
 • Amennyiben az ügyfelek számára eljárási cselekmény teljesítésére, nyilatkozattételre vagy hiánypótlásra rendelkezésre álló törvényi vagy az SZTNH által kitűzött határidő utolsó napja a kormányzati igazgatási szünet időtartamára esik, a határidő – ideértve pl. az elsőbbségi nyilatkozat megtételére, a felszólalás benyújtására, a díjfizetésre és a megváltoztatási kérelmek előterjesztésére nyitva álló határidőt is – 2023. január 9-én jár le.
 • Az ügyfelek számára rendelkezésre álló, 2023. január 8-át követően lejáró határidőkbe azonban beleszámít az igazgatási szünet időtartama is.
 • Az SZTNH előtti hatósági eljárások ügyintézési határidejébe – ideértve a megváltoztatási kérelmek bíróságra történő továbbításának határidejét is – nem számít bele a kormányzati igazgatási szünet időtartama.
   

Hatósági szolgáltatások

 • Az SZTNH által biztosított szabadalmi, védjegy- és mintaoltalmi szolgáltatások ügyintézési idejébe nem számít bele a kormányzati igazgatási szünet időtartama. Az igazgatási szünet alatt beérkező megrendelések visszaigazolása is szünetel, ezek a megrendelések 2023. január 9-i megrendelési nappal fognak az SZTNH rendszerébe bekerülni.
   

Nemzetközi hatósági eljárások 

 • A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzetközi szabadalmi eljárásokban irányadó határidők nem hosszabbodnak meg, de az ügyfelek a Végrehajtási Szabályzat 82quater.1 szabálya alapján igazolhatják az SZTNH, mint átvevő hivatal előtt az igazgatási szünet alatti mulasztásokat.
 • A nemzetközi védjegyekkel/védjegybejelentésekkel kapcsolatos, WIPO-nál fennálló határidők nem hosszabbodnak meg, ezért kérjük, hogy azon, a hivatal által WIPO-hoz továbbítandó kérelmeket, amelyekhez kapcsolódó határidő az igazgatási szünet időtartamára esik – különös tekintettel elsőbbség igénylése esetén a nemzetközi bejelentésekre (MM2 formanyomtatvány), illetve a nemzetközi védjegy megújítása iránti kérelmekre (MM11 formanyomtatvány) – legkésőbb az igazgatási szünet kezdete előtti hét végéig, azaz 2022. december 16. napjáig nyújtsák be az ügyintézés szünetelése miatti határidő-mulasztás elkerülése érdekében.
   

Szakértői testületek

 • Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület, valamint a Szerzői Jogi Szakértő Testület tevékenysége a kormányzati igazgatási szünet ideje alatt szünetel. Az ebben az időszakban benyújtott szakvélemény elkészítése iránti kérelmek feldolgozása csak 2023. január 9. napján kezdődik meg.

 

A kormányzati igazgatási szünet miatt fellépő esetleges kellemetlenségek miatt ügyfeleink megértését és türelmét kérjük, egyúttal kellemes karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

 

2022/11/16