Szakvélemeny keresés évszám szerint

Ügyszám Cím A szakvélemény teljes szövege A bírósági határozat
25/2002/1-2 Filmalkotás látvány-, illetve fényterveinek szerzői jogi védelme; a szerzőség kérdése
7/2002/1-3 Vérnyomásmérő készülékeket működtető szoftverek szerzői jogi védelme, összehasonlítása; az okozott vagyoni hátrány mértéke
1/2002 Zeneművek jogellenes rögzítése és terjesztése
2/2002 Hangfelvételek engedély nélküli bérbeadása; az okozott vagyoni hátrány
3/2002 Mederkotrási terv szerzői jogi védelme
4/2002 A megbízó a megbízást visszavonta.
5/2002 Az SZJSZT titkára a megbízásra levélben adott választ.
6/2002 Tudományos művekre vonatkozó felhasználási jog gyakorlata
8/2002 Videofelvétel szerzői jogi védelme; filmelőállítói jogok
8/2002 Videofelvétel szerzői jogi védelme; filmelőállítói jogok
9/2002 Hangfelvételek illegális terjesztése
10/2002 Drámafordítói pályázattal összefüggő szerzői jogi kérdések
11/2002 Abroszmotívum szerzői jogi védelme
12/2002 A megbízó a megbízást visszavonta.
13/2002 Felhasználási jog gyakorlása térképművek esetében
14/2002 Könyvtárak állománygyarapítási tanácsadójának jogi védelme; internetes felhasználási jogának gyakorlása
15/2002 Hangfelvétel terjesztése
16/2002 Fényképekkel illusztrált újságcikkek jogtalan felhasználásával okozott vagyoni hátrány
17/2002 Szerzői és védjegyjogok megsértése rajzfilmfigurákkal összefüggésben; a jogsértéssel okozott vagyoni hátrány
18/2002 Szoftver felhasználásának jogszerűsége
19/2002 Az Európai Unió keretében elfogadott jogi aktusok magyar nyelvű fordításaival kapcsolatos szerzői jogi kérdések
20/2002 Jogszabálygyűjteményről készült gyűjteményes mű szerzői jogi védelme
21/2002 Jogszabálygyűjteményről készült szakirodalmi mű, valamint a jogszabálygyűjtemény szerzői jogi védelme
22/2002 Festmények reprodukcióinak árverési katalógusban való engedély nélküli megjelentetése
23/2002 Tankönyv-sorozat nyilvánosságra hozatalához adott engedély visszavonása
24/2002 Miniatúrák elkészítése után fizetendő szerzői jogdíj
26/2002 Regény engedély nélküli kiadása; az okozott vagyoni hátrány
27/2002 Műszaki tervdokumentáció szerzői jogi megítélése az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban
28/2002 Koromszállító jármű és terveinek szerzői jogi védelme
29/2002 Berendezések és csővezetékek vizsgálatára vonatkozó tervek szerzői jogi védelme
30/2002 Antikvár kereskedelem szerzői jogi megítélése hangfelvételek esetében
31/2002 Forgatókönyv és irodalmi mű közötti szerzői jogi kapcsolat
32/2002 Hobbiruhák szerzői jogi védelme
33/2002 Műszaki szakértői vélemény szerzői jogi védelme
34/2002 Mozaik címer szerzői jogi védelme; a szerzőt megillető jogdíj mértéke
35/2002 Kórház tervdokumentációjának átdolgozása
36/2002 „Üzembentartási kézikönyv” szerzői jogi védelme
37/2002 A megkereső a megkeresést visszavonta.
38/2002 Az SZJSZT elnöke az ügyet az Iparjogvédelmi Szakértői Testülethez tette át.
39/2002 Flintstones figurák felhasználása reklámcélokra
40/2002 Szerződésszerű teljesítés tankönyvek esetében
41/2002 Kiadványok összehasonlítása