Magyar Formatervezési Díj 2017. évi díjazottjai

Termék kategória

Xbody Actiwave – vezeték nélküli okos fitneszeszköz

Fotó/Photo: KOVÁCS Róbert
Alkotó(k): MAFORM, FEJÉR Tamás, KOVÁCS Róbert, MOLNÁR L. Péter, KOVÁCS Apor, MOLNÁR Ádám Megrendelő: XBody Hungary Kft.
Leírás

Bizottsági indoklás:
Egy már piacon levő sikeres magyar termék kiegészítő elemének fejlesztéséhez hívták segítségül a Maform tervezőcsapatát, ez a feladat a legnehezebbek köze tartozik egy designcég számára a sok-sok kötöttség miatt. Azonban igaz a mondás, miszerint teher alatt nő a pálma, ugyanis külsejét és ergonómiáját tekintve minden részletében végiggondolt eredmény született, pedig a tervező cégnek különböző karakterű anyagokkal kellett dolgoznia. Külön öröm, hogy a termek burkolatának mechanikai tervezését is a Maform jegyzi, így jött létre a „unibody” kialakítás és a speciális mágneses csatlakozó. Ez utóbbi két szempont kitűnően mutatja, hogy az XBody világszínvonalú design lett, kiválóan támogatva és hangsúlyozva a megbízó cég által levédetett egyedülálló beltartalmat.

WYHOYS – 2017/2018 őszi–téli kollekció

Fotó/Photo: AJKAI Dávid
Alkotó(k): PÁPAI Lilla Gyártó: WYHOYS, Multifelt Factory Kft.
Leírás

Bizottsági indoklás:
A WYHOYS márka egyes kollekcióiban olyan aktuális, globális környezeti, szociális problémákra reflektál, mint a környezetszennyezés vagy az ökológiai egyensúly felborulása. A márka missziója, hogy termékei értékesítéséből származó bevételéből visszafordítson az adott terület problémáinak megoldására. A díjazott kollekció kiinduló alapja, egyik ikonikus darabja az ausztrál merinógyapjúból készült nemezkabát, melynek fekete-fehér grafikus mintája a szennyező olajfoltok mintázatát idézi. A különböző színű gyapjúszálak egymásba fonódása szimbolizálja a víz és az olaj kapcsolatát. E minta nyomán készültek a kollekció további darabjai is. A zsűri nagyra értékelte a felelős tervezői attitűdöt és a versenyképes, professzionális formaalakítást. Kiemelendő még a tudatos ökovédjegyekkel ellátott alapanyagok, fonalak, festékek használata is, ami szintén a márka alapkoncepcióját erősíti.

Terv kategória

IORA moduláris rendszer

Fotó/Photo: DÉNES Nóra
Alkotó(k): FABRICIUS-NAGY Emese
Leírás

Bizottsági indoklás:
Az IORA moduláris rendszer a különböző funkciók elemzése és betöltése mellett egy, a felhasználójához több szinten kapcsolódó alkotást eredményezett. A moduláris elemrendszer kikísérletezése többféle formai és színbeli variáció megépítésére ad lehetőséget a felhasználó számára. A különböző egységek könnyen gyárthatók, cserélhetők. A főbb csomópontokból és a flexibilis kapcsolóelemekből összeálló szerkezet, mely ugyanúgy építhető, mint bontható, biztosítja a személyre szabott jelleget, s ennek köszönhetően a tulajdonos több szinten is tud kötődni a tárgyhoz. A formai variabilitás lehetőséget ad a felhasználó számára az egyéni megoldásokra, ami személyes kötődést eredményez. A moduláris rendszer szerkezetét nagyfokú precizitás, igényesség és formai letisztultság; a technológiai innováció és a felmerülő funkcionális követelmények módszeres és alapos vizsgálata jellemzi.

SHOKA innovatív kerékpáros kiegészítő

Fotó/Photo: GÁCS Tamás
Alkotó(k): MAFORM, BÁLINT Gábor, FEJÉR Tamás, KOVÁCS Róbert, MOLNÁR L. Péter Megrendelő: Shoka Kft.
Leírás

Bizottsági indoklás:
A SHOKA egyszerre bonyolult és egyszerű; könnyen és több célra használható (lámpa, csengő, navigáció, riasztó és útvonalkövető) korszerű eszköz. Szembetűnően praktikus szerkezet, ugyanakkor formáját tekintve egyszerűen szép, bonyolult funkcióival pedig összeköti ezt a mintegy kétszáz éves közlekedési eszközt mai okostelefonos, GPS-es világunkkal, ahol a kerékpár reneszánszát éli. Magyarországon is formálódik a biciklis szubkultúra, de a kerékpáros közlekedés megfelelő keretei, illetve a közlekedés szereplőinek egymáshoz való viszonya még sok kívánnivalót hagy maga után. A SHOKA jelentős innovációs fejlesztés eredménye, és mint szinte már kész termék, egész biztosan piaci siker lesz; emellett fontos, akár kultikus eszközzé válhat a közlekedési kultúra fejlődésében is.

Vizuális kommunikáció kategória - megosztott díj

REFORM500 köztéri installáció

Fotó/Photo: DANYI Balázs, POLGÁRDI Ákos
Alkotó(k): SZABÓ Levente, POLGÁRDI Ákos, VPI Betonmanufaktúra Gyártó: VPI Betonmanufaktúra Megrendelő: Reformáció Emlékbizottság, Emberi Erőforrások Minisztériuma
Leírás

Bizottsági indoklás:
A reformáció kezdetének 500 éves jubileuma alkalmából a protestáns egyházi szervezetek számos kulturális eseményt rendeztek, melyek sorában különös jelentőséggel bírt a REFORM500 projekt. A városi installáció a Kálvin teret és a hozzá csatlakozó járdaszigeteket és villamosperont burkoló K-kövek mellett random lefektetett, számozott idézetekkel ellátott finombeton lapokon jeleníti meg a reformáció hazai és nemzetközi alakjainak hitvallását. A síkban elhelyezett mondatok hivatottak a járókelők figyelmét felhívni a helyszín és a jubileum kapcsolatára, a terület súlypontjában elhelyezett plasztikus térelemek az érdeklődők számára további információval szolgálnak, egyben tájékoztatnak a reformáció 500 évét bemutató interaktív tartalom elérhetőségéről. A REFORM500 jól ötvözi a városi léptékű építészeti gondolat visszafogottan nagyvonalú téri megjelenítését és a művészi kifejezés közérthető kommunikációját. A megosztott díj odaítélésében fontos szerepet játszott a térinstallációt kiegészítő virtuális felületek professzionális kivitelezése, a két elem egységes vizuális nyelve.

HV_100 Projekt – betűtervezés és könyv

Fotó/Photo: BALLA Nóra
Alkotó(k): BALLA Dóra Gyártó: Elektroproduct Nyomdaipari Kft.
Leírás

Bizottsági indoklás:
A HV_100 projekt különleges vállalkozás, mely a múltat köti össze a jelennel egy kevéssé köztudott, ám jelentős kultúrtörténeti esemény századik évfordulója kapcsán. Ráirányítja a figyelmet arra, hogy volt egy korszak, mikor magyar alkotók igen aktív szerepet játszottak a legprogresszívebb nemzetközi művészeti és designmozgalmak kialakításában. Moholy-Nagy László vagy Breuer Marcell mellett Huszár Vilmos munkássága talán kevésbé közismert, holott szerepe szintén meghatározó volt. A könyv azonban nem pusztán emléket állít az eseménynek, hanem kortárs alkotói viszonyt határoz meg azzal, hogy Huszár De Stijl formavilágát mai helyzetbe emeli. Ez a gondolkodásmód képezi a betűkoncept alapját, de a megtervezett száz betűkészlet közlése túllép az emlékezés és tisztelet kifejezésén, és egyértelműen autonóm viszonyt alakít ki. Ennek összegzése és dokumentálása a HV_100 című könyv, mely gondos megformáltságával, finom részleteivel, redukált színvilágával és mértéktartó gesztusaival határozott kiállás kultúránk egyetemes értékei mellett.

Diákmunka kategória

Vital – alga technológiás beltéri légszűrő

Fotó/Photo: SZALAY Krisztina
Alkotó(k): VAS Ádám
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Leírás

Bizottsági indoklás:
A Vital – alga technológiás beltéri légszűrő berendezés nem elsődlegesen formai megjelenésében kiemelkedő, sokkal inkább a design társadalomban és környezetben betöltött szerepét összefüggéseiben tükröző kísérleti munka, a tervező ezzel nyerte el a bírálóbizottság támogatását. A diplomamunka sikeresen ötvözi mások kutatási eredményeit – James Nienow (NASA) és Nagy Alexandra Dóra munkáira épít –, azokat fejleszti tovább. Az alkotó nem hagyatkozik felvetésekre és tévhitekre az ötletével kapcsolatban. Nem csupán kollaboratív és nyitott hozzáállást tükröz, de a legújabb technológiai és anyagkutatási ismereteket is beépíti kísérletébe. A tervezés során felmerülő technikai kihívásokra szellemes megoldásokat nyújt. Életciklus-elemzésével (Life Cycle Assessment) a munkát teljes életútja során, annak környezetre gyakorolt lehetséges hatásaival együtt vizsgálja. A kutatási tervet olvasva egy szociális és környezeti problémákra érzékeny designkutatót látunk.