Kronológia

Szemelvények a Magyar Formatervezési Díj (Formatervezési nívódíj) történetéből

 

2005

A 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet a Magyar Formatervezési Díjról  értelmében a díj, a kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény magas szintű állami elismerése, melyet a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium adományoz, változatlan kategóriákban, egyéni felajánlás nyomán születő különdíjak kiosztása mellett.

 

2004

A díj huszonöt éves. A jubileum alkalmából először adnak ki életműdíjat. Az OMFB megszűnését követően a feladatok az Oktatási Minisztériumhoz kerülnek át, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) 2004. január elsejei megalapításáig. A frissen megalakult NKTH különdíjat ajánl fel a pályázatra, melynek archív anyaga felkerül az MFT honlapjára. A díjátadó ünnepségre, a nyertes alkotások bemutatására, a Magyar Formatervezési Tanács és a Design Terminál Kht. szervezésében, "A Magyar Formatervezési Díj 25 éve" 25 év tárgyaival és dokumentumaival kiegészített - átfogó designtörténeti kiállítás formájában került sor, mégpedig az ez évben először jelentkező - őszi Design7 rendezvénysorozat - keretében, és az Iparművészeti Múzeum falai között.

 

2003

Az év a pályázati rendszer tartalmi és formai újrafogalmazása jegyében kezdődik. A MFT újragondolja az ipari formatervezés tartalmát és körét, melynek következtében változnak a pályázati kategóriák; termék, vizuális kommunikáció, terv és diákmunka a négy meghirdetett új kategória, a díj elnevezése pedig Magyar Formatervezési Díjra változik. A reformokkal összhangban - meghívásos pályázat eredményeként - megújul a pályázat emblémája és arculata is. A pályázatot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium az MFT közreműködésével hirdeti meg.

 

2002

Április elsejével megalakul a Magyar Formatervezési Tanács (MFT), melynek Irodája a Magyar Szabadalmi Hivatal szervezeti egysége. Feladata gondoskodni a pályázat lebonyolításáról, megszervezni a kiállítást és a díjátadó ünnepséget. A frissen megalakult MFT napirendre tűzi a pályázat reformját, melyet közösen hirdet meg a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal, az Oktatási Minisztériummal. A kiállításnak innentől az Iparművészeti Múzeum ad otthont.

 

2001

A 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a Magyar Formatervezési Tanácsról 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet, az Ipari Formatervezési és Ergonómiai Tanács jogutódjaként, a Magyar Formatervezési Tanács (MFT) megalakításáról rendelkezik.

 

2000

A pályázatot a Gazdasági Minisztérium és az OMFB jogutódja, az Oktatási Minisztérium hirdeti meg.

 

1999

A húszéves múltra visszatekintő pályázat az évfordulóra új grafikai arculatot kap. A meghirdető most a Gazdasági Minisztérium és az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB). Különdíjat ajánl fel a Magyar Szabadalmi Hivatal, a Magyar Minőség Társaság, az Ipari Formatervezési és Ergonómiai Tanács és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. A bíráló bizottság tagja Mai Felip, a Barcelona Design Center Igazgatója is.

 

1998

A nívódíjas pályamunkák képe, leírása, egy új, internetes oldalon is megjelenik.

 

1997

Az Ipari Formatervezési és Ergonómiai Tanács Irodájának köszönhetően, megújul és korszerű, egységes vizuális arculatot kap a nívódíj pályázat. A pályázat "Nívódíjas Ipari Forma 1997." címmel megjelenő katalógusa ismét, és az eddigi előfordulásokhoz képest részletesebben tájékoztat az elbírálás, értékelés módszeréről. A kiállítás helyszíne az őszi Budapesti Nemzetközi Vásár.

 

1996

A nívódíjas pályamunkák kiállítását, a díjak átadását, az Alkotók napja '96, HUNPRODUCT Magyar Árubemutató és Nemzetközi Üzletember-találkozó keretében rendezik meg a Hotel Reginában.

 

1994

Újabb változás; a pályázatok beadása július 31-éig folyamatos, és az előzsűrizésekre, a BNV területén rendezett szakkiállítások alkalmával kerül sor. Az így előválogatott anyagot az őszi BNV-n állítják ki, és a díjzsűrizésére is itt és ekkor kerül sor. A kiállításokhoz, ezen túl, kétnyelvű katalógus készül.

 

1992

A tavaszi és az őszi nívódíjpályázatok mellett először ír ki pályázatot az OMFB elnöke az Ipari Formatervezési Miniszterelnöki Különdíj elnyerésére. A díjazott munkák kiállítását ez évtől a kiírók, az őszi BNV-n, az Industorg Bt.-vel rendeztetik meg. Először kerül átadásra az Ipari Formatervezési Miniszterelnöki Különdíj.

 

1991

Az 1061/1991. (XII. 14.) Korm. határozat az ipari formatervezési és ergonómiai tevékenység állami támogatásának összehangolásáról és szervezetének korszerűsítéséről rendelkezik. Megerősíti, és az ipari és kereskedelmi miniszterhez rendeli az ipari Formatervezési nívódíjat, valamint Miniszterelnöki Különdíjat alapít, melyet évente, a nívódíjas munkák közül kiválasztott egy pályamű nyerhet el. A Miniszterelnöki Különdíj pályázatát az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) elnöke hirdeti meg.

 

1990

Hatályba lép a 2/1990. (II. 16.) IpM rendelet, az egyes ipari miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről, amellyel hatályát veszti az 5/1978.(XI. 14.) számú, a Formatervezési nívódíj alapításáról szóló, együttes miniszteri rendelet. Ismét változik a pályázati rendszer; beruházási javakkal a tavaszi, fogyasztási cikkekkel, az őszi BNV alkalmával versenyezhetnek a gyártók a nívódíjért. Utoljára kerül megrendezésre a nívódíjas termékek kiállítása a Design Centerben. Decemberben bezár a bemutatóterem, és a Design Center betéti társasággá alakul.

 

1989

A személyi jövedelemadó (20-56 %) bevezetésével a díjakkal járó összeg veszít értékéből, így jelentősége inkább csak szimbolikus.

 

1988

A formatervezési nívódíjpályázatra benevezett termékek már két emeletnyi teret foglalnak el a Technika Házában, ahol a zsűrizés zajlik.

 

1987

Megújul a pályázati rendszer. Évente váltakozva, beruházási javakkal, illetőleg fogyasztási cikkekkel lehet a nívódíjra nevezni. A pályamunkák műszaki-gazdasági értékelésébe bekapcsolódnak a MTESZ (Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége) szakértői és egy-egy meghívott, külföldi, formatervező szakértő is segíti a zsűri munkáját Csehszlovákiából, Ausztriából, Kelet- és Nyugat-Németországból.

 

1985

A pályamunkák elbírálásában mintegy öt éven át, egészen annak megszűnéséig, a Kiváló Áruk Fóruma szakértői is részt vesznek. Ennek köszönhetően a díjnyertes gyártók KÁF (Kiváló Áruk Fóruma) jelzést is kapnak a nívódíjforma minőségi jel mellé, és ezzel egy időben a díjak összegét is megkétszerezik.

 

1984

Első alkalom, hogy - a korábbi két kiállítás mellett most már az Ipari Minisztérium is bemutatja a saját területéről beérkezett teljes anyagot.

 

1983

Két önálló kiállítás megrendezésére kerül sor. A FIMCOOP belvárosi bemutatótermében az ÉVM bemutatja az ágazati irányítása alá tartozó összes területről érkezett valamennyi pályamunkát, a Design Center pedig, a Budapesti Nemzetközi Vásáron rendez kiállítást a díjnyertes alkotások teljes anyagából, és elkészíti a pályázatot és nyerteseit népszerűsítő első képes katalógusát. Az eseményről első ízben jelennek meg képekkel illusztrált beszámolók jelentős külföldi, szakmai folyóiratokban (Például az angol Design, a japán Design News, a német Form und Zweck, a szovjet Technicseszkaja Esztetika és a lengyel Promyslovy Design szakfolyóiratokban).

 

1982

Az Ipari Formatervezési Tanács Irodája, mint a pályázat szervezésének egyik közreműködője, elkészítteti a nívódíjas termékeken alkalmazható, megkülönböztető forma minőségi jel grafikáját, és kinyomtatott matrica formájában felhasználásra kínálja a díjnyertes gyártóknak. 1982-től nyolc éven át minden díjazott alkotó, a nívódíjjal járó plakettet kap.

 

1981

A nívódíjpályázatot változatlan célokkal és műfajokban írják ki. A benyújtott pályázatok száma látványosan nő, csakúgy, mint a nyilvánosság és a média érdeklődése az esemény iránt.

 

1980

Megnyílik a budapesti Design Center bemutatóterme a Gerlóczy utca 1.-ben, és április 4-én először adják át a nívódíjakat. A díjak az Ipari Formatervezési Tanács javaslatának figyelembevételével, kimagasló alkotásokat létrehozó, alkotó kollektívák (konstruktőr, formatervező, technológus, gyártó) és tervezőművészek kapják. A díjazott alkotásokból első ízben nyílik kiállítás a bemutatóteremben, és ettől kezdve - különféle tematikával és helyszíneken - évente megismétlődik.

 

1979

A pályázati felhívást első ízben az év őszén adják ki. Az első meghirdetésére, 112 pályázó jelentkezik, legnagyobb számban a könnyűipari ágazatból (51) és az építőipar területéről (39), kevesebben a kohó- és gépiparból (19), valamint a NIM felügyeleti területéről (3).

 

1978

Az 5/1978. (XI. 14.) ÉVM-KGM-KIpM-NIM (Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium - Kohó- és Gépipari Minisztérium - Közlekedési és Ipari Minisztérium - Nehézipari Minisztérium) együttes miniszteri rendelete a "Formatervezési nívódíj" alapításáról rendelkezett, melyhez a pénzügyi fedezetet az ágazati minisztériumok központi műszaki-fejlesztési alapja kell, hogy biztosítsa.

 

1975

Az 1005/1975. (III. 7.) minisztertanácsi határozattal döntés született a tárcaközi szervként kialakítandó Ipari Formatervezési Tanács és Ipari Formatervezési Tájékoztató Központ (Design Center) megalapításáról, valamint arról, hogy 1977. december 31-éig, az ágazati miniszterek alapítsanak formatervezési nívódíjat.

 

Az összefoglalót, Pohárnok Mihály: A Magyar Formatervezési Díj 25 éve 1980-2004, Design Terminál Kht. 2004 kiadvány, eredeti katalógusok és az Ipari Forma c. szaklap felhasználásával készítette, Szentpáli Éva.