A Design Management Díj 2019. évi díjazottjai

Díjazott

Varga-Flexo Kft.

Fotó/Photo:VARGA-FLEXO KFT.
Leírás

A nyomdaipar egyik speciális szegmensét jelentő flexonyomó, lamináló-, tekercsvágó és kliséragasztó gépek tervezésére és gyártására, valamint azok szoftveres támogatására fókuszáló családi vállalkozás több mint huszonöt éve működik, immár a harmadik generáció aktív részvételével. A Magyarországon piacvezető, a nemzetközi színtéren is egyre dinamikusabban megjelenő cég komoly hangsúlyt fektet az innovációra, a technológia- és designvezérelt fejlesztésre, sőt a minőségi ügyfélkezelésre is. Vevőikkel a gépek telepítését követően sem szakad meg a kapcsolat, hiszen szaktanácsadást, betanítást, nonstop szervizt, alkatrészutánpótlást és fejlesztési támogatást is nyújtanak, sőt internetes távfelügyeleti rendszerüknek köszönhetően bármilyen segítségkérés vagy hiba esetén azonnal megkezdhetik a probléma megoldását az adott géphez csatlakozva.

A szervezet tevékenységében a „design thinking” ma már a működés elválaszthatatlan része. A kezdeti lépések során a termékek minőségéhez, műszaki tartalmához felzárkózó megjelenést jelölték meg célként, az elmúlt évtized munkájának köszönhetően pedig ma már design és szoftverdesign tekintetében egyaránt versenyelőnyt élveznek a többi piaci szereplővel szemben. A komplex innováció, amely a cég tulajdonosainak, vezetőinek progresszív attitűdje, fő mozgatórugója, jelentős előrelépést és tartós sikereket eredményezett, s nem csupán a Varga-Flexo exportja növekedett szignifikánsan, de vevőik is sikerrel kapcsolódhatnak a globális értékláncokba, így a hozzáadott érték náluk is megjelenik.

A munkatársak aktív bevonása a cégen belül zajló folyamatokba korábban kiaknázatlan kreatív energiákat szabadított fel. A nyitott és inspiratív légkör, a pozitív visszacsatolás pedig már nem csak a termékfejlesztésre, de a közvetlen munkakörnyezetre, a cég kommunikációjára is hatással van, sőt további sikereket indukál.

Az eltelt több mint negyedszázad alatt összegyűlt szakmai tapasztalat nem csupán a cég működésében, de a nyomdászszakma iránti elkötelezettségében is megmutatkozik.

A hosszú távú stratégiai gondolkodás szép példája, ahogyan saját szakembereik motivációja és továbbképzése mellett tudatosan támogatják az oktatási intézmények munkáját, a felhalmozott ismeretek átadását. Ennek elősegítésére – több hasonló gondolkodású céggel karöltve – hozták létre a Flexo Innovációs Klasztert, amely amellett, hogy a tudástranszfer hatékony fóruma, a folyamatos szakmai párbeszédet is elősegíti azok között a piaci szereplők között, melyek az összefogásban látják a fejlődés egyik lehetséges útját, s azon túl, hogy nyitottak az innovációra és a közös fejlesztésekre, áldozni is hajlandók érte. A Varga-Flexo attitűdje példaértékű, hiszen egy kis magyar településről, Lengyeltótiból indulva kitartó munkával és progresszív szemlélettel egy olyan, a világ élvonalához tartozó vállalkozássá vált, amelynek termékei Los Angelestol Moszkváig versenyképesek.

A bírálóbizottság értékelése

A Varga-Flexo Kft. a kortárs nyomdaipar élvonalának olyan hazai reprezentánsa, amelynek tevékenységében a designgondolkodás és az innovatív menedzsment gyümölcsöző, együttműködése a negyedszázados cégtörténet sikerének kezdettől kulcseleme. A nemzetközi trendek azonosításától az azok piacvezető befolyásolásáig vezető úton a technológiai innováció csupán az első lépés: a cég előbb a fejlesztési folyamatát, majd fizikai és szellemi munkakörnyezetét, végül sokágú kommunikációját újította meg a designmenedzsment eszközeivel.

A félszáz szakembert foglalkoztató családi vállalkozás úgy vált – saját kifejezésével élve – „hightech manufaktúrává”, hogy a közösség minden tagja osztozik a fejlesztések kihívásaiban. Csoportmunka, belső pályázatok, a képességek teljes kiaknázására törekvés alapozzák meg a transzparens stratégiakövetést. A lelkiismeretes visszacsatolás sajátos öngerjesztő folyamattá formálta a termékpaletta frissítését és a piaci műveletek mind hatékonyabb végrehajtását. Mindezt a vevői környezet érdekeinek messzemenő feltárása és elemzése, vezetői tudatossággal való hasznosítása teszi kiemelt hatékonyságúvá.

A társadalmi érzékenység gyakorlata a Varga-Flexo Kft. működésében a szakmai és az innovációs menedzsment know-how-jának egyetemi közegben való oktatásában, esettanulmányi bemutatásában csúcsosodik ki. A vállalati kultúra hangsúlyos része a céges értékrend és a belső hagyományok továbbörökítése és az egyéni eredményesség közösségi elismerése. Ez a „csapatszellem” úgy a fejlesztő-partnerek – így például a Bosch Ipar 4.0 ágazati vezetése –, mint a nagy nemzetközi szakvásárok, kiállítások közönségének elismerésében is megmutatkozik.

Mindezek tükrében több mint indokolt és okszerű lehetett a tavalyi Magyar Innovációs Nagydíjon kiemelt dicséret elnyerése és a Magyar Formatervezési Díj terv kategória díjának elnyerése. Méltán járul hozzájuk a Varga-Flexo Kft. iskolapélda-szerű, a következőkben részletesen bemutatott teljesítménye, értékrendje és üzleti magatartása alapján a 2019. évi Design Management Díj: mi több, az ezzel elismert designszemlélet indokolhatja és magyarázza az előbbieket is.