Új követelmény a nemzetközi ipariminta-oltalmi bejelentési eljárásban: e-mail cím feltüntetése

Módosításokat fogadott el a Hágai Unió Közgyűlése a negyvenedik ülésén, a Hágai Megállapodás 1960. és 1999. évi szövegéhez kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat vonatkozásában.

A módosítások értelmében 2021. február 1-jétől a bejelentők a nemzetközi ipariminta-oltalmi bejelentésben kötelesek feltüntetni az e-mail címüket. Az e-mail cím megadásának kötelezettsége vonatkozik továbbá a jogutódlás feljegyzésére irányuló kérelem esetén az új jogosult, illetve a nemzetközi ipariminta-oltalmi bejelentésben, valamint a képviseleti megbízás feljegyzése iránti kérelemben megjelölt képviselőkre is.

Amennyiben a bejelentők, az új jogosultak, illetve a képviselők a fenti kérelmek benyújtása során nem adják meg e-mail címüket, hiánypótlási felhívás kiadására kerül sor.

A WIPO Nemzetközi Irodája a módosított szabályok szerint frissítette mind a papír alapú, mind pedig az elektronikus formanyomtatványait, melyek már elérhetőek az ügyfelek számára.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felhívja a tisztelt ügyfelek és a képviselők figyelmét az e-mail cím megadására a fent nevezett kérelmek benyújtása esetén.

A WIPO Nemzetközi Irodája továbbá hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az ügyfelek, illetve a képviselők a már lajstromozott ipari mintaoltalmak esetén is megadhatják e-mail címüket a Contact Hague oldalon keresztül. 

2021/01/26