Szerzői jogi szakértői találkozó Washingtonban

A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) és az Egyesült Államok Szerzői Jogi Hivatala közös szervezésében 2018. október 22-én és 23-án szakértői találkozót tartottak „Szerzői jogi nyilvántartás és infrastruktúra a digitális korban” (’Copyright Registration and Infrastructure in the Digital Age’) címmel. A kétnapos rendezvény helyszíne Washington, D.C. volt, az eseményen tíz ország szerzői jogi hivatala, továbbá egy regionális szervezet magas beosztású tisztviselői vettek részt, hivatalunkat Dr. Jókúti András megbízott jogi elnökhelyettes és Dr. Lábody Péter a Szerzői Jogi Főosztály főosztályvezetője képviselte, aki előadást is tartott. 

A találkozó formátuma lehetőséget biztosított e magas beosztású tisztviselőknek, hogy őszinte légkörben megbeszéléseket folytathassanak és megvitathassák azokat a kérdéseket, amelyek a nemzeti szerzői jogi hivatalok előtt állnak a művek nyilvántartása tekintetében, a vizsgálattól a letétbe helyezésen keresztül a szolgáltatások és az infrastruktúra modernizálásáig.

A résztvevők a témák széles körét vitatták meg, többek között a nyilvántartásvizsgálati folyamatot és a felhasználói tapasztalatokat, a köz- és magán nyilvántartások szerepét, a standardok és azonosítók használatát a nyilvántartási rendszerekben, a kötelespéldányhoz és műnyilvántartáshoz kapcsolódó letétek egymásra hatását, valamint az önkéntes műnyilvántartási rendszer jelentőségét.  

Míg az ülések többsége kormányközi megbeszélésekből állt, több ülésen külső előadók szakértelmének bevonására is lehetőség nyílt. A County Analytics, Ltd., az EIDR, a GiantSteps Media Technology Strategies, az OneHouse, a SoundExchange, és az Amszterdami Egyetem Információs Jog Intézetének szakértői betekintést nyújtottak és értékes információkat osztottak meg a résztvevőkkel.

A rendezvényen a következő országok hivatalai képviseltették magukat: Argentína, Bermuda, Magyarország, Indonézia, Olaszország, Jordánia, Nigéria, Peru, Koreai Köztársaság, Spanyolország, Uruguay és az Afrikai Regionális Szellemi Tulajdoni Szervezet (ARIPO).

2018/10/25