Sikeres ISO külső audit hivatalunknál

Hivatalunknál az ISO Integrált Irányítási Rendszerének külső felülvizsgálati auditja sikerrel zárult. December 3-5. között a Hivatal tanúsítását végző SGS Hungária Kft. felülvizsgálati auditot tartott, amelynek keretében vizsgálta az ISO 9001:2015 minőségirányítási, az ISO/IEC 27001:2013 információbiztonsági és az ISO/IEC 20000: 2011 IT szolgáltatásmenedzsment szabvány követelményeinek való megfelelést és a három szabvány szerint kiadott tanúsítvány 2019 évre vonatkozó fenntarthatóságát. Az integrált rendszer külső auditja sikeres volt, kiemelt erősségként jelölték meg a vezetőségi átvizsgálás részletességét, átfogó dokumentálását, a munkatársak körében végzett intranettel kapcsolatos elégedettségi és véleményfelmérést, valamint a minőségirányítás során alkalmazott ellenőrzések mértékét, különösen a hatósági ügyek utóellenőrzését, az ellenőrzések részletességét és a kapcsolódó intézkedések rendszerét. Nem-megfelelőséget egyik szabvány vonatkozásában sem tárt fel a tanúsító. Az SGS auditorai értékes javaslatokat fogalmaztak meg a rendszer jövőbeni fejlesztésére vonatkozóan, amelyeket a Hivatal be fog építeni a 2019 évi ISO-rendszer fejlesztési tervébe.

2018/12/11