SAJTÓKÖZLEMÉNY — Negyedmillió forintot is érhet a diplomamunka az SZTNH-nál

 

Idén is meghirdette Ujvári János diplomadíj-pályázatát végzős felsőoktatási hallgatók részére a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH). A pályázat keretében a végzős hallgatók a választott diplomadolgozati témájukhoz kapcsolódva mutathatják be szellemitulajdon-védelem szerepét és jelentőségét a mindennapi életben. A komoly díjazás mellett a hallgatók ezzel olyan tudáshoz jutnak, amelyet a későbbiekben munkavállalóként, kutatóként vagy mérnökként is hasznosítani tudnak – legyen szó saját cégről, vagy a munkahelyük által fejlesztett megoldások piaci oltalmazásáról és menedzseléséről.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kiemelt fontossággal kezeli, hogy a (leendő) piaci szereplők mielőbb tisztában legyenek a szellemitulajdon-védelem fontosságával. Az egyetemistáknak szóló pályázat felhívja a fiatalok figyelmét a szellemitulajdon-védelmi kérdések fontosságára a mindennapi életben, illetve a gazdasági folyamatokban.

Az Ujvári János diplomadíj-pályázaton a végzős hallgatók diplomamunkájukkal vagy szakdolgozattal nevezhetnek, amelyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárják fel legalább 10 oldalon, illetve jelentkezhetnek olyan diplomamunkával vagy szakdolgozattal, amelyet teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésének szentelnek. A pályázatok értékelésnél a két megközelítési mód egyforma elbírálás alá esik, a dolgozatok rangsorolásánál egyik megoldás választása sem jelent hátrányt. A pályázat megírását az SZTNH szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja.

„Nem lehet elég korán elkezdeni annak tudatosítását, hogy csak akkor lehetünk igazán a saját sikerünk kovácsai, ha a szellemi tulajdonunkat is megvédjük. Az egyetemisták egy része tanulmányaik során olyan cégeknél szereznek gyakorlatot, ahol fontos egy-egy termék szabadalommal, védjeggyel vagy designoltalommal való védelme vagy már ők maguk is olyan startupokban tevékenykednek, ahol ennek tőkevonzó képessége van. Éppen ezért fontos, hogy a fiatalok képben legyenek, tudjanak arról, miért fontos oltalmat szerezni, miért lesz így monopoljoguk és milyen további előnyük származhat ebből” – emelte ki a pályázat kapcsán Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke.

A pályázat során öt kategóriában (a szabadalom- és használatiminta-oltalom; a védjegyoltalom; a formatervezésiminta-oltalom; a szerzői jog vagy a szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepét vizsgálva) van lehetőség nevezni. A dolgozatokat az SZTNH által kijelölt bizottság értékeli. Az öt meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezettet díjazzák (első díj 250 ezer, második díj 200 ezer, harmadik díj 150 ezer forint).

A pályázatot évente kétszer, az őszi és a tavaszi félévben végzős hallgatók részére írja ki az SZTNH. A díjátadó a két félév pályázóinak összevontan évente egyszer történik. A hivatal a tavaszi félévben április 30-ig várja a jelentkezéseket, és július 31-ig az elkészült pályamunkákat.

A pályázatról további információ itt érhető el.

 

További információ:

Gyulasi Georgina
sajtófőnök
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
E-mail: georgina [961] gyulasi [169] hipo [961] gov [961] hu
Telefon: +36 30 298 4646

2023/03/29