SAJTÓKÖZLEMÉNY - Konferencia a Visegrádi Szabadalmi Intézet öt éves működése alkalmából

 

Magyar kezdeményezésre, öt évvel ezelőtt kezdte meg munkáját a Visegrádi Együttműködésnek a Visegrádi Alapot követően másodikként intézményesült nemzetközi szervezete, a Visegrádi Szabadalmi Intézetet (VSZI). Ebből az alkalomból tegnap szakmai online konferencia zajlott, amelyen beszédet mondott Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter, Karel Havlíček, a cseh ipari, kereskedelmi és közlekedési minisztere, valamint több visegrádi ország által delegált magasrangú kormányzati képviselő is.

A VSZI Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia által, a szabadalmi együttműködés körében, kormányközi szervezetként létrehozott nemzetközi szervezet. A VSZI 2016. július 1-jén kezdte meg működését, amellyel kedvező feltételeket teremtett a régió azon feltalálói és innovatív vállalkozásai számára, akik a világ 153 országára kiterjedő szabadalmi együttműködési megállapodás rendszerét (PCT) veszik igénybe. A VSZI-hez hasonló szervezetből 23 van a világon. A VSZI lehetőséget nyújt arra is, hogy szabadalmi bejelentői anyanyelvükön indíthassák meg a nemzetközi szabadalmi bejelentést, illetve az eljárás során felvetődő kérdésekre is anyanyelvükön kaphassanak választ. Az oltalomképességre vonatkozó nemzetközi kutatási és vizsgálati jelentések, az igénybe vehető díjkedvezmények révén a nemzetközi jogszerzés területén költséghatékonyabbak is.

„Magyarország számára kiemelt jelentőségű a KFI tevekénységek eredményeit oltalmazó szellemi tulajdonjogok ‒ különösen az új technikai, technológiai megoldásokat védő szabadalmak ‒ létrejöttének, hasznosításának elősegítése. Külföldi szabadalmi oltalom megszerzése alapvető fontosságú innovatív, vagyis legversenyképesebb vállalataink számára. Célunk, hogy régiónkon belül hazánk iparának, kutatóinak K+F erőfeszítései alapozzanak meg akár új iparágakat, avagy egymásra épülő technológiák által determinált termelési ökoszisztémákat. A Visegrádi Szabadalmi Intézetre olyan eszközként tekintünk, amely mindenkor a magyar szabadalmi bejelentők segítésének céljával úgy szolgálja régiónk összetartozását, egymás jobb megértését, hogy egyúttal lehetővé teszi azt is, régiónk szabadalmi bejelentői ugyanolyan eséllyel induljanak a világ meghódítására, mint Európa fejlettebb gazdaságú területeinek polgárai” – mondta el Palkovics László.

„Célunk régiónk minél több innovatív vállalkozásának segíteni abban, hogy külföldön is szabadalmi oltalmat szerezzenek, és így biztonságosan léphessenek a nemzetközi piacra. Egy adott vállalkozás által megszerzett szabadalmak közvetlenül növelik a vállalkozás versenyképességét és piaci értékét. Ennek érdekében kiemelten fontos, hogy régiónkban egyre tudatosabbá váljanak az innovációs ökoszisztéma szereplői, és szabadalmaztatási terveikben hatékonyan alkalmazzák a VSZI által nyújtott szolgáltatásokat” – mondta el Stadler Johanna, a VSZI igazgatója.

2021/07/08