Nyilvános konzultáció a szellemitulajdon-jogi kényszerengedélyekről

Az Európai Bizottság 2022. július 6-án nyilvános konzultációt kezdeményezett a szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos kényszerengedélyekről.

A kényszerengedélyezés lehetővé teszi, hogy egy állam engedélyezze a szabadalmaztatott találmány felhasználását a szabadalom jogosultjának hozzájárulása nélkül. A kényszerengedélyezésnek fontos szerepe van a válságkezelés terén, mivel elősegítheti a kulcsfontosságú termékekhez és technológiákhoz való hozzáférést. Ez egy olyan megoldás, amelyet csak végső esetben, az önkéntes megállapodások meghiúsulása esetén lehet alkalmazni.

Jelenleg a kényszerengedélyezésre vonatkozó jogszabályok töredezettek az EU-ban: a tagállamok saját hatáskörben szabályozzák kényszerengedélyezési rendszereiket, jóllehet számos értéklánc működik az EU-ban. Ez bizonytalan jogi helyzetet teremthet mind a jogosultak, mind a szellemitulajdon-jogok felhasználói számára.

A nyilvános konzultáció keretében a Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy fejtsék ki véleményüket arról, hogyan lehetne hatékonyabb és összehangoltabb kényszerengedélyezési rendszert létrehozni az EU-ban, csökkenteni a jelenlegi széttagoltságot, és fokozni Európa ellenálló képességét az olyan válságok kezelésében, mint a COVID-19 világjárvány. A konzultáció elsősorban a harmonizáció, az uniós tagállamok közötti koordináció és az Európai Bizottsággal való koordináció javításának lehetőségével foglalkozik. A konzultációt követően a Bizottság 2023-ban kezdeményezést kíván előterjeszteni a kényszerengedélyezés uniós kereteire vonatkozóan. A Bizottság a felhívásban hangsúlyozza, hogy e kezdeményezésnek nem az a célja, hogy a kényszerengedélyezés gyakoribbá váljon, hanem annak biztosítása, hogy az EU felkészültebb legyen a jövőbeni válságok kezelésére.

A konzultáció 2022. szeptember 28-ig tart, és ezen a linken érhető el.

2022/07/13