Megjelent az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) két legújabb tanulmánya

EU enforcement of intellectual property rights: results at the EU border and in the EU internal market, 2021

Az Európai Bizottság Adózási és Vámunió Főigazgatósága és a Szellemi Tulajdoni Jogsértések Európai Megfigyelőközpontja (EUIPO Observatory) által közösen, évente kiadott tanulmány bemutatja a hatóságok munkáját a szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos jogérvényesítés területén. Tartalmazza a szellemitulajdon-jogokat sértő áruk lefoglalására vonatkozó 2021-es adatokat és egyéb kapcsolódó információkat, melyek célja, hogy hasznos információkkal segítse az EU-ban elkövetett szellemi tulajdoni jogsértések elemzését és a megfelelő ellenintézkedések kidolgozását.

A vámhatóságok által az EU határán lefoglalt, feltehetően szellemitulajdon-jog sértő áruknak és a megindított eljárásoknak a száma 2021-ben az előző évhez képest kismértékben emelkedett. A leggyakrabban érintett áruk a ruházatok és lábbelik, a luxuscikkek, csomagolóanyagok, mobiltelefon-kiegészítők voltak. A legfőbb származási hely Kína és Törökország volt.

Bár a belső piacon belül 16%-kal nőtt a lefoglalások száma az előző évhez képest, értékük 3.5%-kal csökkent. A legtöbb árut Olaszországban foglalták le, Magyarországon mennyiségben a 6., értékben az 5. legtöbb lefoglalás történt.

Mind a határokon, mind a belső piacon a leggyakrabban megsértett szellemitulajdon-jog a védjegyoltalom volt, összességében pedig a leggyakoribb áruk a csomagolóanyagok, cigaretták, címkék, matricák, ruházati cikkek és játékok voltak.

Egy rövid áttekintés és a teljes tanulmány itt érhető el angolul. A magyar nyelvű összefoglaló januártól lesz elérhető az EUIPO Observatory honlapján.

 

Economic performance of IPR indicators, 2022. szeptemberi frissített változat

Ez a tanulmány a szellemi tulajdon-intenzív iparágak teljesítményét vizsgálja az EUIPO és az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) által korábban meghatározott szellemi tulajdoni mutatók segítségével.  A mutatók a szellemitulajdon-jogokat a gazdaság többi részéhez képest intenzívebben használó iparágak gazdasági teljesítményét figyelik. Ezáltal nyomon követhető az összes szellemitulajdon-jogra, valamint külön-külön a védjegyekre, a formatervezési mintákra, a szabadalmakra és a szerzői jogokra vonatkozó adatok változása havi bontásban.

A 21 tagállam és az EU adatait tartalmazó dokumentumból kiderül, hogy 2022 3. negyedévére majdnem az összes mutató meghaladta a COVID-válság előtti szintet. A legnagyobb, több mint 20%-os növekedés EU-s szinten a szerzői jog-intenzív iparágakban volt megfigyelhető.

Magyarországon ugyanezen az időtávon minden mutatóban az EU-átlagot meghaladó növekedés volt megfigyelhető. Ez az összes szellemitulajdon-jogra vonatkozóan 12.8%, szemben az EU-s 10.5%-kal, míg a legnagyobb növekedést itt is a szerzői jog területén mérték, 24%-kal.

A tanulmány itt érhető el angolul.

2022/12/21