Megjelent a CP12 közös gyakorlat

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) 2021. március 31-én közzétette a CP12 közös gyakorlatot, amely ajánlásokat és iránymutatást tartalmaz a bizonyítékok értékelésére vonatkozóan a védjegyekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokban. A közös gyakorlatot a tagállamok képviselőiből álló Igazgatótanács egyhangúlag fogadta el 2020 novemberi ülésén. A szöveg minden európai uniós nyelven, így magyarul is elérhető.

A CP12 az első olyan kezdeményezés, amelynek célja a védjegyekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárások során alkalmazott tagállami gyakorlatok közelítése. A dokumentum a bizonyítékok értékelésére koncentrál, különösen azok típusaira, forrásaira, a bizonyítási eszközökre, a bizonyítékok előterjesztésére és a bizalmas információkat tartalmazó bizonyítékokra.

A közös gyakorlat ajánlás jellegű, ezért az alkalmazása nem kötelező a tagállamok számára. Az EU több tagállama azonban már jelezte, hogy eljárásaikban alkalmazni fogják az iránymutatásait. A közös gyakorlat a védjegyekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokra vonatkozik (ide nem értve a bitorlási ügyeket), vagyis Magyarországon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának döntéseinek megváltoztatására irányuló bírósági eljárások során alkalmazható.

A magyar bíróságok az irányadó magyar jogszabályok alapján járnak el, de elfogadják ajánlásként a dokumentumban foglaltakat. A közös gyakorlat egyes elemei már a bíróságok korábbi gyakorlatában is érvényesültek.   

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala vizsgálja, hogy van-e olyan aspektusa a CP12 közös gyakorlatnak, ami beépíthető jelenlegi eljárási gyakorlatába.

2021/04/27