Második nyilvános konzultáció az ESZH Megfigyelőközpontjáról

Az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) nyilvános konzultációt hirdet az érdekeltek igényeinek felmérése érdekében. Az ESZH az így kapott visszajelzések figyelembevételével alakítja majd ki Szabadalmi és Technológiai Megfigyelőközpontjának (Observatory on Patents and Technology) első kétéves Munkatervét (2023-2025). A 2023 második felében felállításra kerülő Megfigyelőközpont az innováció és a technológia jövőjét érintő fontos kérdések és azok szabadalmi rendszerre gyakorolt hatásának mélyebb és átfogóbb megértéséhez kíván hozzájárulni.

Az első Munkaterv felvázolja a Megfigyelőközpont prioritásait, főbb tevékenységeinek körét és eszköztárát az érdeklődők felhívásától kezdve, a konzultációkon, tudatosságnövelő kampányokon, online szemináriumokon, oktatási tevékenységeken át a digitális könyvtár kialakításáig.

 A nyilvános konzultáció március 10-ig tart, és a válaszadás lehetősége az innovációs ökoszisztéma valamennyi érdekeltje és szakembere előtt nyitva áll. Az ESZH az IP szakértőkön túl az innovációs szakemberek széles közösségének részvételére számít.

A Megfigyelőközpont elindítását – 2022. júniusi ülése alkalmával – az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsa is támogatta. A Megfigyelőközpont koncepciója és az Igazgatótanács elé terjesztett javaslat a 2022 februárjában tartott első online konzultáció során beérkezett észrevételek figyelembevételével került kidolgozásra.

További információ:

https://www.epo.org/law-practice/consultation/ongoing.html 

2023/02/24