Lezárult a védjegyreform – az Európai Parlament jóváhagyta a Védjegy Irányelv és a Védjegy Rendelet szövegét

Az európai uniós védjegyrendszer megreformálására irányuló jogalkotási folyamat lezárásaként az Európai Parlament 2015. december 15-én jóváhagyta a Védjegy Irányelv és a Védjegy Rendelet átdolgozott, illetve módosított szövegeit.

Az Európai Bizottság 2013-ban terjesztette elő a Közösségi Védjegy Irányelv és a Védjegy Rendelet módosítására vonatkozó javaslatait. Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, valamint az Európai Bizottság között lezajlott háromoldalú informális egyeztetések eredményeként a társjogalkotók 2015 áprilisában a védjegycsomagra vonatkozó kompromisszumos megállapodást fogadtak el. E megállapodást elsőként a Tanács, majd az Európai Parlament hagyta jóvá. Az elfogadott szövegeknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésére 2015 decemberében kerül sor.

A közösségi védjegyreform célkitűzései között szerepel az üzleti innováció feltételeinek javítása, valamint a védjegyoltalom hatékonyabbá tétele a hamisítványok – köztük az Unió területén áthaladó hamisított tranzitáruk – elleni küzdelem szempontjából. A módosított rendelkezések az európai és a nemzeti védjegyek duális, egymást kiegészítő párhuzamos rendszerének fenntartása mellett korszerűsítik, továbbfejlesztik és a korábbiakhoz képest jóval nagyobb mértékben harmonizálják a tagállami és az uniós védjegyeljárásokra vonatkozó szabályokat.

Az Irányelv a kihirdetését követő huszadik napon, míg a Rendelet módosított szövege az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő kilencven nap elteltével lép hatályba. Az Irányelvben foglaltak átültetésére a tagállamoknak a hatálybalépéstől számított három év egyes rendelkezések tekintetében hét év áll rendelkezésre. Az Irányelv átdolgozott szövege számos kérdés tekintetében eltérést, újítást jelent a védjegyeljárások jelenlegi hazai szabályozásához képest, így az Irányelvben foglaltaknak a nemzeti jogba történő átültetése szükségessé teszi a vonatkozó hazai jogszabályok megfelelő módosítását.

2015/12/18