Lehetőség az európai uniós védjegyek és az Európai Uniót megjelölő nemzetközi védjegyek terjedelmének tisztázására

Az Európai Unió Védjegy Rendeletének (2015/2424 EUTMR) 28. cikk (8) bekezdése alapján a védjegyjogosultnak 2016. március 23. napja és 2016. szeptember 24. napja között van lehetősége arra, hogy az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (a továbbiakban: EUSZTH) részére benyújtott nyilatkozatban tisztázza azon árukat és szolgáltatásokat, melyek kívül esnek a nizzai osztályozás szerinti fejezetcím szó szerinti jelentésén.

Ha a bejelentő 2012. június 22. napja előtt szerzett európai uniós védjegyoltalmat vagy az Európai Uniót megjelölő nemzetközi védjegyoltalmat, és az oltalom terjedelmét a nizzai osztályozásban szereplő fejezetcím alapján határozta meg, úgy a jogosult érdekét szolgálja az, ha az EUSZTH előtt tisztázza az árujegyzéke körét. Amennyiben a védjegyjogosult úgy dönt, hogy nem kíván jelen lehetőséggel élni, az azt jelentheti, hogy az oltalom terjedelme az Európai Unió tekintetében a nizzai osztályozás fejezetcímében foglaltak szó szerinti jelentésére korlátozódik majd.

A nyilatkozatokat közvetlenül az EUSZTH-hoz, a bejelentés nyelvén kell benyújtani az Igénylőlap formanyomtatványon. A nyilatkozat benyújtási módozatairól az No.1/2016 BPHH elnöki kommunikációban (továbbiakban: Elnöki Közlemény) lehet részletes információkat találni.

Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi védjegyek esetén a nyilatkozatokat nem lehet a WIPO Nemzetközi Irodához benyújtani. Ha az EUSZTH megállapítja, hogy a nyilatkozatok megfelelnek az EUTMR 28. cikk (8) bekezdésében, valamint az Elnöki Közleményben foglaltaknak, erről – minden érintett nemzetközi védjegyoltalom kapcsán - nyilatkozatban értesíti a WIPO-t. A WIPO a releváns információkat közzéteszi a madridi rendszer információs felületein, beleértve a WIPO Közlönyt és a ROMARIN adatbázist.

 

További információkat az alábbi helyeken lehet szerezni:

2016/03/18