K O N Z U L T Á C I Ó

A Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia (a továbbiakban: Hágai Konferencia) célja a nemzetközi magánjog szabályainak fokozatos egységesítése – elsősorban nemzetközi szerződések tervezeteinek kidolgozása útján. A Hágai Konferencia munkájának eredményeképpen számos fontos megállapodás jött létre a nemzetközi magánjog különböző területein.

A Hágai Konferencia egyik kiemelt projektje az „Ítélet projekt”, aminek célja egy a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezmény megalkotása (a továbbiakban: egyezmény).

Az „Ítélet projekt” 2017. novemberi különleges bizottsági ülésén hangsúlyosan vetődött fel a kérdés, hogy az egyezmény hatálya kiterjedjen-e a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogvitákra, azaz a szerzői jogi és iparjogvédelmi perekben hozott bírósági ítéletek az egyezmény más részes államaiban elismerhetőek és végrehajthatóak legyenek-e.

Abban az esetben, ha az egyezmény a szellemi tulajdonra nézve is alkalmazható lenne, további döntési pontot jelent, hogy indokolt-e annak hatályát valamennyi szellemi tulajdonjogra nézve kiterjeszteni, illetve az egyezmény alapján milyen típusú ítéletek (érvénytelenség, vagyoni követelés, eltiltás) külföldi elismerésére kerüljön sor.

Az egyezménytervezetet tárgyaló államok véleménye igen eltérő a kérdés kapcsán. Annak érdekében, hogy a fenti kérdésben képviselt magyar álláspont kellően megalapozott legyen és megfelelően tükrözze a hazai érdekeltek véleményét, az Igazságügyi Minisztérium és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala konzultációt hirdet a Hágai Konferencia „Ítélet projektjének” szellemi tulajdonjogi vonatkozású kérdéseiről.

Az egyezmény tervezetének legutóbbi, 2018. májusi szövegváltozata az alábbi linken érhető el:
https://assets.hcch.net/docs/23b6dac3-7900-49f3-9a94-aa0ffbe0d0dd.pdf

A könnyebb megértését elősegítendő készült egy magyarázó jellegű háttéranyag, ami a tervezet szellemi tulajdonjogi aspektusaival foglalkozik. Az anyag az alábbi linken érhető el:
https://assets.hcch.net/docs/0c2a7a4d-17ed-43b1-9b98-6bdb452f28a7.pdf

Kérjük, hogy a tervezet szellemi tulajdonjogi vonatkozásaival kapcsolatos észrevételeit, javaslatait, különösen annak kapcsán, hogy

  • támogatja-e, hogy az egyezmény hatálya kiterjedjen a szellemi tulajdoni jogvitákra,
  • amennyiben igen, úgy álláspontja szerint indokolt-e valamennyi szellemi tulajdonjogra kiterjeszteni az egyezmény hatályát, vagy csak egyes szellemi tulajdonjogok kapcsán tartja ezt indokoltnak,
  • álláspontja szerint indokolt-e, hogy csak meghatározott tárgyú jogvitákban született ítéletekre terjedjen ki az egyezmény hatálya,
  • álláspontja szerint a bírósági ítéleteken túlmenően a szellemi tulajdonvédelmi hatóságoknak az érvényességi kérdésben született döntéseire is kiterjedjen az egyezmény hatálya.

2018. augusztus 24-ig

 

juttassa el a  niehat [169] im [961] gov [961] hu; nmfo [169] im [961] gov [961] hu; peter [961] munkacsi [169] im [961] gov [961] hu; valamint a jogiosztaly [169] hipo [961] gov [961] hu  e-mail címekre.

 

Együttműködésüket előre is köszönjük!

2018/07/23