Jogszerűen hozzáférhető online filmek, műnyilvántartási rendszerek és árva művek

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának Megfigyelőközpontja rendszeresen készíttet tanulmányokat a szellemi tulajdonjogot érintő kérdésekkel összefüggésben, amelyeket a honlapján is közzétesz. Legutóbb 2018. április 11-én került közzétételre három különböző dokumentum, amelyek a szerzői joghoz köthetők.

Egyikük az online jogszerűen hozzáférhető filmek kínálatáról szól (Test Case: Legal Online Offers of Film), és egy 2017 szeptembere és decembere között végzett vizsgálat eredményeit tárgyalja, amelynek célja a digitális filmtartalmakhoz jogszerű online forrásokon keresztül történő hozzáféréssel kapcsolatos fogyasztói tapasztalatok felmérése volt. A tanulmány rámutat, hogy mind a zenei mind a filmtartalmak kapcsán a streaming és a letöltés közti választás lényegében egyéni preferencia kérdése, amelynek eldöntése kapcsán olyan tényezők játszanak szerepet, mint a tárhelyigény vagy a hozzáférés gyorsasága. A teljes tanulmány angolul, az összefoglalói 23 különböző nyelven itt érhetőek el.

Egy másik, szintén most publikált tanulmány az audiovizuális tartalmakkal kapcsolatos megőrzési, letéti (műnyilvántartási) rendszereket tárgyalja. Az EUIPO és az Európai Audiovizuális Megfigyelőközpont közös tanulmánya bemutatja e letéti rendszereket és jogi hátterüket , áttekint 12 uniós tagállami rendszert, illetve bepillantást enged a szektor által meghatározott pán-európai célkitűzésekbe is. A teljes tanulmány angol nyelven itt érhető el.

A harmadik dokumentum az árva művek uniós jogon alapuló szabad felhasználásával kapcsolatosan az EUIPO által korábban közzétett kérdőívére adott válaszokat összefoglaló jelentés. A kérdőív kitöltésében összesen 26 országból (az Európai Unió 25 tagállama és egy EGT tagállam), 120 intézmény és személy vett részt. Az eredmények azt mutatják, hogy az árva művek felhasználása kapcsán alkalmazott EUIPO adatbázis használhatóságát összeségében pozitívnak értékelik a használói. A teljes tanulmány angol nyelven itt érhető el.

2018/04/18