Jedlik Ányos-díj 2023

Idén is átadták a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) egyik legrangosabb díját a Jedlik Ányos-díjat, amely a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásság elismerését szolgálja. A Magyar Nemzeti Múzeumban kiosztott díjat ezúttal az egyetemi szférában, a vegyiparban és a szellemitulajdon-védelem területén tevékenykedő szakemberek kapták.

Idén immár 27. alkalommal osztották ki a Jedlik Ányos-díjat a szellemitulajdon-védelemmel foglalkozó kiváló magyar szakembereknek. A megalapítása óta eltelt több, mint negyedszázad alatt összesen 133-an részesültek ebben a rangos kitüntetésben, akik jellemzően kiemelkedő iparjogvédelmi portfólióval rendelkező feltalálók, kutatók, fejlesztők, továbbá szabadalmi ügyvivők, ügyvédek, jogi képviselők, valamint hivatali munkatársak voltak.

„Rohamosan fejlődő, ugyanakkor válságokkal terhelt világunkban csakis azok a vállalkozások, szervezetek maradhatnak talpon, amelyek érzékenyek az aktuális trendekre, képesek azokhoz alkalmazkodni vagy adott esetben befolyásolni azokat. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, abban mindenkinek a segítségére lehet, hogy egy-egy szabadalom, védjegy vagy formatervezési minta meglétével piacvezető, sokak által kedvelt és használt márkák maradjanak talpon a hazai és akár a nemzetközi piacokon is. Sok feltaláló, vállalkozás azonban nem tudja: ha valaki az innovációjáról konferencián, bármilyen nyilvános eseményen beszél, vagy publikálja az elért eredményeit, akkor az említett információ automatikusan közkinccsé válik, így nem oltalmazható. Ennek fontosságra hívjuk fel a figyelmet azzal, hogy ezen a díjátadón épp olyanokat ismerünk el, akik ezzel nemcsak tisztában vannak, de sikereiket részben ennek is köszönhetik” – fogalmazott a díjátadón Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke.

Jedlik Ányos-díjjal tüntették ki Fésüs László Széchenyi-díjas orvost, biokémikust, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, a Debreceni Egyetem volt rektorát. Fésüs fő kutatási területe a sejtbiokémia, a természetes sejthalál különböző formái és a transzglutaminázok. A természetes sejthalál egyik alapköve a sejtbiológiai ismereteinknek, az élettudományoknak, az orvosbiológiai gondolkodásnak. Nevéhez fűződik az egyik legpontosabb mikroanalitikai módszer kidolgozása, amely alkalmas a transzglutamináz nevű enzim által létrehozott keresztkötés mérésére.

Kovári Zoltán magyar és európai szabadalmi ügyvivő, a Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. ügyvezetője munkája során leggyakrabban az élő természettudományok, ezen belül is a biotechnológia és a gyógyszeripar területére eső találmányokkal foglalkozik, mind jogszerzési, mind jogérvényesítési aspektusokból. Folyamatosan részt vesz a hazai szakmai szervezetek munkájában, így az AIPPI Magyar Csoportja, a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara, a Magyar Védjegy Egyesület, és az Iparjogvédelmi Szakértői Testület elnökségi tagja, az Európai Szabadalmi Ügyvivők testületében a fegyelmi bizottság magyar delegáltja és tagja a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületnek.

Ondi Levente vegyészmérnök, a Ximo Hungary Kft. ügyvezetője csapatával megteremtette a molibdén és volfrám alapú, úgynevezett Schrock-típusú olefin metatézis katalizátorok ipari léptékű gazdaságos szintézisét, és ezzel lehetővé tette alkalmazásukat az aroma- és illatszer-, bioenergia-, a polimeripar, és egy olyan, környezetbarát növényvédelem számára, melyben a kártétemény megelőzése a kártevők populációjának természetes módon (faj-specifikus feromonok felhasználásával) történő kontrolján keresztül történik.

Stépán Gábor Széchenyi-díjas gépészmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja az analitikus mechanika, a stabilitáselmélet, a nemlineáris rezgések és a mechanikai rendszerek mozgásegyenletei terén ért el kiemelkedő eredményeket. Stabilitáselméleti kísérleteiben különböző szerszámgéprezgéseket figyelt meg: hasonló rezgések meghatározóak az emberi egyensúlyozás, a robotok stabilitása, az erőszabályozás, valamint az instabil egyensúlyi helyzetek és mozgások stabilizálása esetében.

A díjazottakról készült videók megtekinthetők a hivatal Youtube-csatornáján és Facebook-oldalán is.

Jedlik Ányos-díjasok»


2023/03/17