Hogyan készült Rippl-Rónai József festménye?

2024. május 24-én a Műtárgyak Éjszakája programsorozata keretében az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) együttműködésében megvalósuló közös szakmai rendezvényére került sor. A közös szervezésben megvalósuló előadássorozat célja, hogy a műtárgyak iránt érdeklődők szélesebb köre számára bemutassa a műtárgyak vizsgálatának lehetőségeit, amelynek részeként idén harmadik alkalommal vettek részt az OMRRK szakértői a Műtárgyak Éjszakája programjában. Az OMRRK-ban a közönség idén is a korszerű tudományos elemzési módszerek tág spektrumát és a legújabb vizsgálati eredményeket ismerhette meg.

Az idei előadások Rippl-Rónai József A Bényi kastély című képének vizsgálat-sorozatán keresztül mutatták be, hogy hogyan jöhetett létre a festmény. Elsőként Cseh Tímea a szemrevételezés és a festéstechnikai vizsgálatok eredményeiről számolt be, a festmény egyes rétegeinek vizsgálata így kezdődik. Horváth Mátyás a fotódiagnosztikai vizsgálatokat mutatta be; szemléltette a festmény megjelenését röntgen, UV (ultraviola), IR (infravörös) és a látható (VIS) tartományokban, ezen eredmények hasznos információkat nyújtanak az egyes pigmentek, illetve általában az anyaghasználat vizsgálati lehetőségeit illetően. May Zoltán PhD az XRF spektroszkópia világába vezette be a hallgatókat, e roncsolásmentes vizsgálati lehetőség még mélyebben, elemanalitikai nézőpontból közelíti meg a műtárgyat. Varga Tímea DLA az optikai mikroszkópos diagnosztikát és Rippl-Rónai képének ilyen szemszögű vizsgálati eredményeit ismertette. És végül Karlik Máté PhD bemutatta, hogy az ún. SEM-EDS elemanalitikai módszerrel, röntgensugárzással az egyes rétegek kémiai elemei is vizsgálhatók, amelynek segítségével a festmények történetének további dimenziói ismerhetők meg.

Az előadások hátterét a Rippl-Rónai József magyar festő, grafikus „kukoricás” korszakának festéstechnikáját és anyaghasználatát elemző kutatás képezi, amely a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria – OMRRK Diagnosztikai Osztályának szisztematikus kutatási projektjéhez kapcsolódik. A projekt a híres magyar festők festéstechnikájának vizsgálatát, majd ezen adatok rendszerbe, adatbázisba foglalását célozza.

Közös rendezvényünkkel hangsúlyozni szeretnénk, hogy a kiemelkedő magyar alkotók életművének feltárása nemcsak örökségvédelmi szempontból fontos, hanem visszaélések esetén a vizsgálati protokollok és az alkotót jellemző sajátosságok a szakértői tevékenység alapját is képezhetik.

2024/06/06