Hatékonyabb fellépés az illegális digitális tartalmak ellen

Együttműködési megállapodást kötött a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és a Hírközlési Érdekegyeztető Tanács (HÉT). Az SZTNH, mint a hazai szerzői jogokért felelős hivatal és a HÉT, mint a hazai hírközlési piac szereplőit tömörítő szervezet az október 27-én aláírt szerződéssel fűzi szorosabbra együttműködését.
Az egyre gyorsabban fejlődő technológia és az ezzel együtt egyre gyakrabban megjelenő illegális tartalmak indokolták az SZTNH és a HÉT együttműködési megállapodásának aláírását. A két szervezet egyaránt úgy látta, hogy a szellemitulajdon-jogokat sértő online felhasználások visszaszorításának egyik alapvető feltétele, ha segítik az új, szerzői jog által védett tartalmakhoz való legális hozzáférést, és az ehhez szükséges digitális szolgáltatások elindítását. Ezért a szellemi tulajdon jogosultjai, a felhasználók, valamint az információs és kommunikációs technológiai iparág érdekeire tekintettel indítják el szakmai együttműködésüket. Céljuk, hogy olyan szabályozási környezetet alakítsanak ki, amely a digitális tartalomszolgáltatások fejlődését támogatja, emellett kiszélesíti az illegális tartalomfelhasználások elleni hatékony jogérvényesítési lehetőségeket. Az együttműködés kiemelt pontja az is, hogy ennek keretében figyelmet fordítanak az információs és kommunikációs technológiai szektor innovációs, képességfejlesztési lehetőségeinek bővítésére is.

A megállapodást Doleschall Andrásné, a Hírközlési Érdekegyeztető Tanács elnöke és Farkas Szabolcs, az SZTNH elnöke írták alá.

2023/10/27